Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Disiplin İzin İstirahat Şube Müdürlüğü

​Disiplin işlemleri ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesini ve koordinesini sağlamak.
Disiplin işlemine ait sistem veri girişlerinin takip ve kontrolünü yapmak.
Başkanlığa intikal eden soruşturma raporlarını disiplin yönünden inceleyerek, gerekli işlemleri tesis etmek.
Merkez ve Taşra personelinin izinlerinin (Ücretli/Ücretsiz izin-Refakat İzni-Mazeret İzni-Havalimanı Başmüdürleri/Müdürlerinin yurt içi ve yurt dışı izinlerini düzenlemek v.b) kontrol, takip ve koordinesini sağlamak.
Merkez ve Taşra teşkilatından aylık olarak gönderilen mazeret ve istirahat bilgilerine ait kayıtların kontrolünü yapmak.
Yıl sonunda gönderilen personele ait senelik izin bilgilerinin takip ve kontrolünü yapmak.
Görev alanı ile ilgili konulara ait yönetmelik ve tamimlerin hazırlanmasını sağlamak.
4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki başvuruların koordinesini, takibini ve cevaplandırılmasını sağlamak.
Hizmet damgalı ve hususi damgalı pasaport işlemlerini ilgili kanuna göre takip etmek.
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun ve ilgili Yönetmeliği kapsamında yer alan faaliyetlerin koordinesini sağlamak.
Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.