Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü

​Kuruluşumuzca İhatiyaç duyulan mal, hizmet ve yapım işinin özeliği itibarıyla yurt dışından temini gerektiği hallerde kanun ve yönetmelikere göre ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Uluslararası Ticaret Kuralları çerçevesinde ithalat işlemlerinin Gümrük Mevzuatı, İhtalat Rejim Kararı ve Banka Kambiyo Mevzuatına göre tamamlanması Dış Satın Alma Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

   İthalat işlemlerinde malzeme yada hizmet bedelinin yurt dışı firmalara ödenebilmesi amacıyla kambiyo mevzuatı çerçevesinde gereği yapılmakta, sevki yapılarak gümrüğe intikali gerçekleşen malzemenin ise ait olduğu Gümrük, Tarife, İstatislik Pozisyonunun gerektirdiği kurum ve kuruluşlardan (Telekomünikasyon Kurumu, TAEK v.b.) izin ve müsaadeleri alınarak gümrükleme işlemleri tamamlanmaktadır. Gümrükleme işlemleri tamamlanan malzemenin muayenesini müteakip gelişen sürece göre sözleşmenin takibi yapılmakta, garanti süresinin sonuna kadar dosya takibine devam edilmektedir.

 Tüm bu işlemlerinin sürdürülebilmesi için4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve bu kanunlara ait güncellemelerin, tebliğlerin, yönetmeliklerin; İhtalat Rejim Kararı ve yönetmeliği ile tebliğlerinin izlenmesi ile kambiyo ve gümrük mevzuatının bütünlük içerisinde takip edilmesi; karar, yönetmelik ve tebliğler doğrultusunda işlemlerinin yürütülmesi Dış Satın Alma Şıbe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.