Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Eğitim Şube Müdürlüğü

DHMİ Genel Müdürlüğü Merkez, Havalimanı ve Meydanı personelinin görev ve faaliyetleri ile ilgili yurt içi (Kurum içi ve Kurum dışı) ve yurt dışı eğitimlerini en üst seviyede temin etmek üzere ilgili Daire Başkanlıkları ve Kuruluşlarla işbirliği yaparak, yıllık DHMİ Genel Müdürlüğü Eğitim Programını hazırlamak ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

Atama ve görevde yükselme yönetmeliği ile ilgili olarak kapsamı alanındaki çalışmaları yapmak.

Eğitim programında yer alan kurs ve eğitim programlarının gerçekleştirilmesi için gerekli işlemleri yapmak, Makam Onaylarını almak.

Kurum dışı kurs, eğitim programı ve seminerlere katılacak personelin işlemlerini gerçekleştirmek.

Kurs ve programların DHMİ Genel Müdürlüğü kurslar talimatına uygun olarak sürdürülmesini temin etmek.

Merkezde bulunan matbaa makinelerinin her an çalışır durumda olmasını temin ederek Genel Müdürlüğün, Hava Liman ve Meydanların matbaa ve basım işlerini aksaksız olarak yerine getirmek.

Matbaa ve eğitim hizmetleri için gerekli her türlü malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, gerekli yazışmaları ve belgeleri tanzim etmek.

Daire Başkanlığının diğer birimleri ile koordineli olarak çalışmak.