Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Elektrik ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğü

a) Proje, şartname, sözleşme, yaklaşık maliyet gibi ihale dokümanlarını hazırlama, kontrollük ve kabul heyetleri vb. konularda diğer şube müdürlükleri ile koordineli çalışmak.


b) İnşaat faaliyetlerinde kullanılacak olan elektrik ve elektronik tesisatı malzemelerinin teknik şartnamelere uygunluğunu değerlendirmek


c) İnşaat faaliyetlerinde kullanılacak olan elektrik ve elektronik tesisatı malzemelerinin yurt içi ve dışında test ve muayene kabullerini yapmak.


d) Havaliman  ve Havaalanlarında , gerek periyodik  gerekse lüzum görüldüğü hallerde , şantiyelere giderek denetlemeler yapmak


e) Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.​