Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü

a) Havalimanlarında yapılması planlanan tüm yeni yapılar, tadilat ve tevsii ile ilgili projeleri hazırlamak veya hazırlatmak


b) Projelerin uygulama sürecinde, gerekmesi halinde inşaat mahallinde incelemelerde bulunmak.


c) İnşaat faaliyetlerinde kullanılacak olan malzemeleri proje, mahal listesi ve şartnamelere uygun olarak seçmek.


d) İnşaatların devamı sırasında zorunlu hallerde proje değişikliklerini (revize proje) yapmak veya yaptırmak.


e) Havalimanı mimari proje yarışmalarını düzenlemek; bu yarışmaların şartnamelerini hazırlamak ve yürütmek, jüri üyeliği ve raportörlük yaparak yarışmaları sonuçlandırmak.


f) Görev ve sorumluluk alanlarında ilgili diğer birimler ile koordineli olarak çalışmak.


g) Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 ​