Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

İç Satın Alma Şube Müdürlüğü

​DHMİ Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatının iç piyasadan temin edilecek ihtiyaçları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak İç Satın Alma Şube Müdürlüğü tarafından temin edilmektedir.

İhale dışındaki iç alım yolu ile yapılacak alımlarda mubayaa memuru tarafından toplanan teklifler, satınalma komisyonu tarafından değerlendirilmekte ve satın alma işlemleri sonuçlandırılmaktadır.

Mahallen satın alınması gereken malzmeme için ilgili Liman ve Meydanlara Ödenek Tahakkuk Şube Müdürlüğü ile koordine edilerek yetki verilmesi sağlanmaktadır.

 Genel Müdürlüğümüz Merkez ve taşra teşkilatında görevli personele her yıl verilecek demirbaş niteliğindeki giyim eşyaları hakkında şartnameler hazırlanması, ihalye çıkılması, satın alınan eşyaların muayenelerinin yapılması işlemleri İç Satın Alma Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.

 Genel Müdürlüğün Merkez birimlerinde kullanılmakta olan elektronik ve mekanik makine ve cihazların (bilgisayar, fotokopi, faks cihazları, klima ve kesintisiz güç kaynakları gibi) yıllık bakım ve onarım sözleşmeleri ilgili ünitelerle koordine edilerek yapılmakta ve işlemleri takip edilmektedir.

Satın alınması yapılan her türlü malzemenin ödemeye esas depo giriş belgelerinin İkmal Müdürlüğü tarafından tanzimi sağlamakta ve diğer evraklarla birlikte ödemelerin yapılması için Ödenek Şube Müdürlüğüne gönderilmektedir.