Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

İnsan Kaynakları İdari İşler Şefliği

​Makam’ dan İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’na havale edilen evrakların kayıt altına alınarak ilgili birimlere intikalini sağlamak.
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı’na gelen evrakların kayıt altına alınarak ilgili birimlere intikalini sağlamak.
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı dahilinde imzadan çıkan evrakların işlemlerini tamamlayarak, kayıtlarını tutmak ve ilgili adreslere göndermek.
Merkez teşkilatı ünitelerinden gelen günlük yoklamaları düzenlemek ve bunları arşivlemek.
Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.