Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Keşif İhale Şube Müdürlüğü

a) Kuruluşumuz ihtiyaçları doğrultusunda yapım ve hizmet işlerine yönelik yatırım programının teşkilinde gerekli ön hazırlıkları yapmak.


b) Kuruluşumuz yatırım programında yer alan yapım ve hizmet işlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ihalelerinin gerçekleştirilmesine yönelik ödenek planlamasını yapmak ve ilgili birimler ile koordine kurarak ödenek teminini sağlamak.


c) Yapım ve hizmet işlerine ilişkin, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ihale hazırlıklarını yapmak /yaptırmak.


d) Etüt Proje Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan/hazırlattırılan projeler doğrultusunda ihalelere esas yaklaşık maliyet çalışmalarını yapmak.


e) Havalimanlarındaki  tesislerde ortaya çıkacak yapım ve hizmet işlerinde ihtiyaç halinde ilgililere yetki vermek, ödenek durumunu takip etmek ve gerekmesi halinde denetimlerinin yapılarak işin tamamlanmasını sağlamak.


a) Merkezde ihtiyaç duyulan bakım onarım ve yapım işlerine yönelik yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ihaleleri gerçekleştirerek yapım aşamasında kontrollüğünü yapmak.


b) İlgili protokol gereği Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü ile koordine kurularak ihale hazırlığına esas alt  yapı projelerinin temin edilmesini sağlamak


c) Havalimanlarında yapılan denetlemelerle ilgili raporlarda tespit edilen inşaat işleri ile ilgili eksik kusurların takibi ile eksik ve kusurların giderilmesine yönelik planlamalar yapılarak ihale çalışmalarını yapmak/yaptırmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.


d) Mevzuat ve düzenleyici işlemlerle ilgili çalışmalara katılmak, görev ve yetkileri içerisine giren konularda gerekli birimlere önerilerde bulunmak.


e) İnşaat işleri ile ilgili son teknoloji ürünleri takip etmek ve uygulamalara yansıtmak


f)  Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.​