Vazgeç T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü GLOBAL_DHMI_HEADER_DAIRE_TR MENÜ
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Anasayfa

Lojman ve Misafirhaneler

DHMİ Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra Teşkilatı personelinin lojman, dinlenme tesisleri ile misafirhane vb. sosyal tesislerden ve hizmetlerden yararlanma konularındaki başvuruları ilgili kanun, yönetmelik, tebliğ yönerge, tamim ve uygulama talimatlarına uygun olarak, değerlendirmek ve sonuçlandırmak.


Başkanlığımıza bağlı olarak hizmet veren ve sorumluluğunda olan sosyal tesisler ve hizmetlerle ilgili sorun ve noksanlıkları belirlemek, bakım, onarım ve malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, ettirmek. Bunların temini için gerekli faaliyetleri yürütmek ve koordinasyonları sağlamak.


Genel Müdürlük yemekhane ve kafeteryasının işletilmesini sağlamak.


Dışarıdan hizmet alımı yoluyla Genel Müdürlüğümüz (MERKEZ) için temin edilen, genel temizlik ve yemekhane hizmetleri için Kontrol Komisyonunu oluşturmak, söz konusu işlerin yapılmasına ilişkin ilgili kayıtları tutmak, puantaj, kontrol ve denetim tutanakları vb. belgeleri oluşturmak ve bunlara istinaden kontrol teşkilatı olarak muayene kabul işlemlerine esas teşkil etmek üzere hizmet işleri kabul teklif belgesini oluşturmak.


Kuruluş çalışanlarının sosyal tesislerden ve hizmetlerden en iyi şekilde faydalanması için gerekli tedbirleri almak.


Kuruluşumuz çalışanlarının moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla sosyal etkinlikler düzenlemek.


Su alımını yapmak ve içme suyunu temin etmek.

Stant talepleri ile kurumumuzu ilgilendiren tanıtım amaçlı stantları açma işlerini yürüten birimlere katkıda bulunmak.

Merkezde oda tahsisleri ile ilgili işleri yürütmek.

Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Havalimanı personeline her yıl verilecek demirbaş nitelikli giyim eşyası ile ilgili şartname hazırlamak, talep yapmak, satın alınan eşyaların muayene ve kabul işlemlerini yapmak.

Kuruluşumuz tarafından düzenlenen organizasyonlarda, ilgili Başkanlıklarla koordineli olarak çalışmak (Havalimanları açılış törenleri, fuarlar, forum vs.).

   ​


T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çağrı Merkezi Uygulamalar
444 24 07
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Çağrı Merkezi
444 34 64
DHMİ
Çağrı Merkezi
Uygulamalar
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü