Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Mesleki Uygulama

​Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi (UMUÇ)

İç denetim, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) tarafından hazırlanan Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi’ne (UMUÇ) uygun olarak yürütülür. Uluslararası Mesleki Uygulama Çerçevesi'nin (UMUÇ) amacı küresel anlamda iç denetim standartlarının belirlenmesi ve resmi rehberinin düzenlenmesidir.

 

UMUÇ'ta iki tür rehber vardır:

 

1. Zorunlu rehberde yer alanlar:

Ana Prensipler
İç Denetimin Tanımı
Standartlar
Etik Kuralları
2. Tavsiye edilen rehberde yer alanlar:

Uygulama Rehberi
Tamamlayıcı Rehber