Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Ödenek Tahakkuk Şefliği

a) İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığını ilgilendiren yatırım ödeneklerini takip etmek.b) Tanzim edilen hakediş raporlarının kontrolü (maddi hata, imza eksiği ve evrak eksiği vb.), vergi, teminat, poliçe vs. tespit edilerek tahakkuk işlemlerinin yapılması ve hakediş bedellerinin ödenmesi amacı ile Mali İşler Dairesi Başkanlığına göndermek.


c) Muhasebesi olmayan Havaliman ve Havaalanlarınca yaptırılan Başkanlığımız faaliyet alanındaki işlere ait mahsup evrakının tahakkuk işlemlerinin yapılarak Mali İşler Daire Başkanlığına göndermek.


d) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile imzalanan protokollü işlerin ödemesine ait tahakkuk işlemlerini yapmak.


e) Merkezde yapılan işlerin tahakkukunu yapmak ve Mali İşler D.Başkanlığına ödenmek üzere göndermek.


f) Süreli teminat mektuplarının takibi ve uzatılması ile ilgili yazışmalar ile Sosyal Güvenlik Kurumundan gönderilen SGK İlişiksiz belgelerinin gelip gelmediğini takip etmek. Hak ediş ödemelerinde SGK prim borcunun bulunup bulunmadığı yönünde belge istemek ve gereğini yapmak.


g) Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.​​