Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Ödenek Tahakkuk Şube Müdürlüğü

​Bütçe ilke ve esaslarını dikkate alarak, Merkez ve taşra teşkilatının alım ödeneklerinin planlanması ile Merkez ve taşra teşkilatının yaptığı harcamaların vergi mevzuatına uygun olarak tahakkuklarının yapılmasının denetlenmesi, planlanan ödeneklerin gerçekleşmelerinin takip edilmesi Ödenek Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Kuruluşumuz faaliyetlerinin yürütülmesine esas teşkil eden enerji, haberleşme (elektrik, telefon, VSAT (uydu yer istasyonu), cep telefonları, teleks, telefaks, data, turpak, internet, kablolu TV vb.) harcamalarının tahakkuk işlemleri Ödenek Tahakkuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.