Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Tayin Terfi Kadro İstihdam Şube Müdürlüğü

Tayin Terfi Kadro İstihdam Şube Müdürlüğünün Görevleri:

Belirlenen personel politikası doğrultusunda DHMİ Genel Müdürlüğünün tüm tayin, terfi, intibak, askerlik, nakil, istihdam ve kadro işlemleri ile görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerinin yürütülmesi ve düzenlenmesini sağlamak.
Yeni atanan, nakil işlemi yapılan veya istifa eden personele ilişkin gerekli olan tüm formları düzenlemek ve ilgili yerlere bildirmek.
DHMİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin insan kaynaklarına ilişkin veri girişlerinin tam, doğru ve zamanında yapılmasını sağlamak.
DHMİ Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakta iken herhangi bir nedenle görevinden ayrılan personel bilgilerinin gerekli cetvellere işlenmesini ve takiplerinin yapılmasını sağlamak.
Terfi listelerini hazırlamak intibak işlemlerini yapmak.
Sözleşmeli personel ücret skalasının hazırlanmasını sağlamak.
Aylık kıdem ücreti yükseltilen personel listesini Tahakkuk Müdürlüklerine göndermek
Personelin Tayin Terfi Kadro Şube Müdürlüğünün konularına ilişkin yazılı taleplerin cevaplandırılmasını sağlamak.
Görev ile ilgili konulara ait yönetmelik ve tamimlerin hazırlanmasını sağlamak.
Görev ile ilgili konularda yönetim kurulu kararlarını hazırlamak.
Uygulanan istihdam politikası ve Finansman Kararnamesi çerçevesinde, Hazine Müsteşarlığına aylık ve 3 er aylık periyotlarda gönderilmesi gereken bilgilerin gönderilmesi ve düzenli olarak tutulmasını sağlamak
Hazine Denetçileri tarafından kuruluşumuzun 3 er aylık periyotlarla denetlenmesi halinde gerekli bilgileri hazırlamak.
Devlet Personel Başkanlığına 3 er aylık periyotlarla gönderilmesi gereken dolu boş kadro bilgilerinin düzenli olarak gönderilmesini sağlamak.
Tüm personele ilişkin tanıtma kartlarının tutulmasını sağlamak.
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince yeni işe başlayan personelin SGK ile ilişkilendirilmesini sağlamak, 5434 sayılı Kanuna tabi personelin bilgilerinin tescil işlemlerini yapmak.
Her yıl Bütçe çalışmaları esnasında istenilen ve gerekli olan bilgileri temin etmek ve ilgili yerlere ulaştırmak.
Daire Başkanınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.​