Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Teftiş Kurulu Vizyon ve Misyonu

​​​Kamu yönetimi alanında meydana gelen degişmelere sürekli olarak uyum sağlayan DHMİ Teftiş Kurulu, görevlerini 34 yıldır büyük bir çaba ve özveriyle yürütmektedir. Yürüttüğü denetim faaliyetlerinde toplum yararının devamlı gözetilmesi, seffaflığın sağlanması ve mesleki etik prensiplere dayanan bir denetim anlayışının kurumsallaştırılması DHMİ Teftiş Kurulunun temel amacıdır.

DHMİ Teftiş Kurulu , DHMİ Genel Müdürlüğünün hava seyrüsefer ve işletmecilik hizmetleri başta olmak üzere, Kuruluşun yetki ve görev alanına giren bütün faaliyetlerinin hizmet alan kişi ve kuruluşlara daha kaliteli ve güvenli hizmet verecek sekilde yenilenmesine, geliştirilmesine ve modernleştirilmesine katkıda bulunmayı amaç edinmistir.

DHMİ Teftiş Kurulu inceleme, teftiş, soruşturma ve denetleme işleriyle görevli bir denetim organı olarak; DHMİ Genel Müdürlüğünün gelir, gider ve mallarının denetimini yapma; yapılacak kontrol ve denetimler için sağlam bir zemin oluşturma; DHMİ kaynaklarının hukuka uygun, verimli, tutumlu ve etkin kullanılmasına yardımcı olma ve DHMİ yönetiminde şeffafliğin ve hesap verme sorumluluğunun yerleşmesine ve gelişmesine katkıda bulunma amaçlarıyla güvenilir bilgiler ve öneriler içeren raporlar hazırlar.