Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Yapım Kontrol Şube Müdürlüğü

a) Genel Müdürlüğümüzce ihale edilen ve ihale süreci tamamlanmış tüm yapım işlerinin yürürlükteki mevzuat gereğince sözleşme, proje ve şartnamelerine uygun olarak yapım süreçlerinin tamamlanmasını sağlamak.


b) İlgili protokoller doğrultusunda diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca ihale edilen veya denetlenen yapım işlerinin ifasını teminen gerekli koordineyi sağlamak.


c) Tamamlanan yapım işlerinin geçici kabul ve kesin kabul işlemlerini yürütmek. Yapım işlerine ait iş deneyim belgelerini tanzim etmek. Yükümlülüklerini yerine getiren yapım yüklenicilerine ait teminat mektuplarının iadesi için gerekli işlemleri yapmak.


d) Yapım işlerine ait SGK yazışmalarını yürütmek, hukuki sürece giren yapım işleriyle ilgili teknik bilgi ve belge akışını sağlamak, işler hakkında işlem raporları ve bilgi notları hazırlamak.


e) Havalimanlarında gerek periyodik gerekse lüzum görüldüğü hallerde, şantiyelere giderek denetlemeler yapmak.


f) Daire Başkanlığı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.