Oturum Aç

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

88 Logo
red Logo

Duyuru Detayı

Duyuru Tarihi > 24.08.2021
Yazı Boyutu
A

2021 YILI ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ALIMI SÖZLÜ SINAV DUYURUSU İLE EVRAK TESLİMİ HAKKINDA


Kuruluşumuz Hava Trafik Kontrolörü ihtiyacını karşılamak üzere 10.08.2021 tarihinde yapılan Asistan Hava Trafik Kontrolörü bilgisayar destekli seçme sınavında 60 (Altmış) puan ve üzeri alarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara duyurulur.

Yapılacak sözlü sınav öncesinde adayların alacakları süresiz HES Kodlarını 31 Ağustos 2021 tarihine kadar egitim@dhmi.gov.tr adresine ekli listede yer alan HES Kodu formuna işlenmesini müteakip elektronik posta ile göndermeleri gerekmektedir.

 

Sözlü sınavda adaylar;

 1. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan)
 2. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan)
 3. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan)
 4. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)
 5. Genel yetenek ve genel kültürü [(60 puan)  (12'şer puan değerinde toplam 60 puanlık 5 soru sorulacaktır.)]

yönlerinden 100 tam puan (Gözlem ve kanaate dayalı kriterlerden 40 puan + Genel Yetenek ve Genel Kültürü 60 puan) üzerinden değerlendirileceklerdir.

  Genel Yetenek ve genel kültürü ise;

 1. Cumhuriyet Tarihi (12 puan)
 2. Coğrafya (12 puan)
 3. Güncel Olaylar ve Bilimsel Gelişmeler (12 puan)
 4. Kültür-Sanat (12 puan)
 5. Havacılık ve Kuruluşumuz Hakkında Bilgilere (12 puan) ilişkin konu başlıkları üzerinden değerlendirilecektir.
 • Havacılık ve Kuruluşumuz Hakkında Bilgiler konusunda sorulacak sorular için Kuruluşumuzun www.dhmi.gov.tr resmi internet adresinde yer alan DHMİ Hakkında sekmesi altındaki güncel içerikler kaynak olarak kullanılacaktır.
 • Sözlü sınav 07.09.2021 tarihinde saat 10.00'da Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde (Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 32 Etiler Yenimahalle/Ankara) gerçekleştirilecektir.
 • Adaylar, sözlü sınav saatinden 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunacaktır.

 

SÖZLÜ SINAV UYGULAMASI

 • Adaylar ekli listede isimlerinin karşısında bulunan sıra numarasına göre sınav salonuna alınacak ve yine aynı numaraların bulunduğu sırada sınava girecektir.
 • COVID-19 nedeniyle temaslı/pozitif/riskli/karantinada olan adaylar ne tür bir ulaşım aracıyla gelirlerse gelsinler sözlü sınava alınmayacaktır.
 • Sözlü Sınav tarihinde yasal mazeretini (Rapor, COVID-19 nedeniyle pozitif/temaslı/riskli/karantina) Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirmesi halinde sözlü sınava katılamayan adayların sınavı, söz konusu durumu belgelendirmeleri şartı ile sözlü sınavın bitimine müteakip Sınav Kurulunca belirlenen bir tarihte gerçekleştirilecektir.
 • Adayların ısıölçer ile ateşleri ölçülecektir.
 • Adaylara sözlü sınavda 10 dakika süre verilecektir.
 • Cep telefonu ile sözlü sınava girmek kesinlikle yasaktır. Her türlü elektronik/mekanik cihazla, cep bilgisayarı, akıllı saat ile kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah vb. teçhizatla; çanta, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, hesap makinesi vb. araçlarla sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava giren adayların adı Sözlü Sınav Tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Adayların başarı puanı Kuruluşumuz www.dhmi.gov.tr resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

DHMİ Genel Müdürlüğü Asistan Hava Trafik Kontrolörü Sözlü Sınav Tarihinin ilanı tebligat yerine geçecek olup, adaylara sözlü sınava girecekleri yer ve tarih ile ilgili ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

HES Kodu Formu.xlsx

Katılımcı Listesi.xlsx

İletişim: Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığı Tel: (312) 398 0000 / 2689-2837-2670
2021 YILI ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ALIMI EVRAK TESLİMİ

             

2021 yılı Asistan Hava Trafik Kontrolörü alımına başvuran ve Feast sınavında başarılı olan adayların aşağıda istenilen belgelerden Ek-2'de yer alan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunu Ek-3'te yer alan talimata göre doldurarak 07.09.2021 tarihinde DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra belge getirenlerin müracaatları kabul edilmeyecek olup ayrıca postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden Kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır.


İSTENİLEN EVRAKLAR


 1. Atama Başvuru Formu (EK-1) (Ekte yer alan form indirildikten sonra bilgisayar üzerinden eksiksiz olarak doldurulacak ve çıktısı alındıktan sonra imzalanıp fotoğraf yapıştırılacak.)
 2. Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (Arkalı Önlü olacaktır)
 3. KPSS Sonuç Belgesi
 4. Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) onaylı sureti (Elden belge teslim edenler için Öğrenim Belgesinin fotokopisi, aslı ile beraber ibraz edildiği takdirde yeterli olacaktır.)
 5. Adli sicil kaydı belgesi (E-devlet üzerinden alınan belge de yeterli olacaktır.)
 6. Erkek adaylar için:
  • Askerliğini yedek subay olarak yapanlar için terhis belgesinin fotokopisi.
  • Tecilli olanlar, 21 gün askerlik yapacaklar ile askerliğini er/erbaş olarak yapanlar için askerlik durum belgesi (E-devlet üzerinden alınan veya askerlik şubelerinden alınan belge)
  • Askerlikten muaf olanlar için muaflık nedenini gösteren askerlik durum belgesi. (belli bir ücret ödeyerek askerlikten muaf olanlar ödeme dekontunun fotokopisini de ekleyeceklerdir.)
 7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlar için Hizmet Belgesi Aslı. (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar, çalıştıkları Kurumun İnsan Kaynakları birimlerinden bu belgeyi alabilecek olup e-devlet üzerinden alınan SGK hizmet dökümü kabul edilmeyecektir.)
 8. 2 adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içerisinde çekilmiş ve Erkek adaylar için sakalsız ve kravatlı olacak şekilde)
 9. Yüksek Lisans yapan adaylar için (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) onaylı sureti (Elden belge teslim edenler için Öğrenim Belgesinin fotokopisi, aslı ile beraber ibraz edildiği takdirde yeterli olacaktır.)
 10.  Ortaöğretimde hazırlık sınıfı okuyanlar için (Diploma) onaylı sureti (Elden belge teslim edenler için Öğrenim Belgesinin fotokopisi, aslı ile beraber ibraz edildiği takdirde yeterli olacaktır)
 11. Yabancı dil Sonuç Belgesi
 12. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Yetkili hastane listesi için http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/pdf/saglik_birimi/yetkili_saglik_kuruluslari.pdf)
 13. Asistan Hava Trafik Kontrolörü Lisans fotokopisi. (aslını ibraz etmek kaydıyla)


ADRES: DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560 Etiler-Yenimahalle/ ANKARA İletişim: (0312) 204 2852 – 2856 Fax: (0312) 212 4798


EK 1- Atama Başvuru Formu.xlsx

EK 2 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu.docx

EK 3 - Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu Doldurma Talimatı.docx


App img

DHMİ Mobil Uygulaması

DHMİ Mobil uygulamasını ÜCRETSİZ İndirin

 • HABERLER VE
  DUYURULAR
 • İHALE İLANLARI
 • PAT SAHA DURUMU
 • DHMİ TV
 • PROJELER
 • İLETİŞİM
 • ÇEK GÖNDER