Oturum Aç

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

88 Logo
red Logo

Lojman ve Misafirhaneler

Yazı Boyutu
A

İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğünün Görevleri: 

​​

DHMİ Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra Teşkilatı personelinin lojman, dinlenme tesisleri ile misafirhane vb. sosyal tesislerden ve hizmetlerden yararlanma konularındaki başvuruları ilgili kanun, yönetmelik, tebliğ, yönerge, tamim ve uygulama talimatlarına uygun olarak, değerlendirerek sonuçlandırılmasını sağlamak.​​​​

Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren ve sorumluluğunda olan sosyal tesisler ve hizmetlerle ilgili sorun ve noksanlıkları belirlemek, bakım, onarım ve malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek, ettirmek. Bunların temini için gerekli faaliyetleri yürütmek ve koordinasyonları sağlamak. ​Genel Müdürlük yemekhane ve kafeteryalarının işletilmesini sağlamak.

Hazine müsaadesi ile temin edilen ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihalesi yapılarak Genel Müdürlüğümüz (MERKEZ) için temin edilen, genel temizlik ve yemekhane hizmetleri için Kontrol Komisyonunu oluşturulmasını, söz konusu işlerin yapılmasına ilişkin ilgili kayıtların tutulmasını, puantaj, kontrol ve denetim tutanakları vb. belgeleri oluşturulmasını ve bunlara istinaden kontrol teşkilatı olarak muayene kabul işlemlerine esas teşkil etmek üzere hizmet işleri kabul teklif belgesini oluşturulmasını sağlamak.

Kuruluş çalışanlarının sosyal tesislerden ve hizmetlerden en iyi şekilde faydalanması için gerekli tedbirleri almak,

İçme suyu alımının yapılmasını sağlamak.

Merkezde oda tahsisleri ile ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak.

Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Havalimanı personeline her yıl verilecek demirbaş nitelikli giyim eşyası ile ilgili şartname hazırlanmasını, talep yapılmasını, satın alınan eşyaların muayene ve kabul işlemlerini yapılmasını sağlamak.​

App img

DHMİ Mobil Uygulaması

DHMİ Mobil uygulamasını ÜCRETSİZ İndirin

  • HABERLER VE
    DUYURULAR
  • İHALE İLANLARI
  • DHMİ TV
  • PROJELER
  • İLETİŞİM
  • ÇEK GÖNDER