Oturum Aç

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

100 Logo TY Logo
red Logo
Görme Engelliler Sayfası

Kişisel Verileri Koruma Politikası

Yazı Boyutu
A


Kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir bir kişiyle ilgili herhangi bir bilgidir.

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “Kişisel Verilerin İşlenmesi" olarak adlandırılır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi çalışanlarına, çalışan adaylarına, stajyerlerine, tedarikçilerine, eğitimlerine katılan katılımcılarına, uygulamalarını kullanan kullanıcılara ve müşterilerine ait elde ettiği Kişisel Verileri, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında işlemektedir.

Kanun'un 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğü uyarınca DHMİ, kişisel veri işlemeden önce veya en geç işlenmesi sırasında aşağıdaki hususlarda İlgili Kişileri aydınlatır.

 • Veri sorumlusu olarak DHMİ'nin kimliği (Devlet Hava Meydanları İşletmesi),
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Verileri toplama yöntemi ve hukuki sebebini,
 • İlgili Kişi'lerin Kanun'un 11. maddesinde yer alan hakları.

Kişisel Veri güvenliğini sağlamak için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda uygulanması gereken maddeleri ve ISO 27701:2019 Standardında belirtilen gereksinimleri yerine getirecek şekilde tanımlanmış, yürürlüğe konmuş ve uygulanmakta olan Kişisel Veri Yönetim Sistemine uyulacağını ve sistemin verimli şekilde çalışması için gerekli olan kaynakların tahsis edileceğini, etkinliğinin değerlendirileceğini, sürekli iyileştirileceğini ve bunun tüm ilgili taraflarca anlaşılmasının sağlanacağını taahhüt ederiz.

Kanun'da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde, tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin KVKK kapsamındaki haklarınıza aşağıdaki formu doldurarak başvurabilirsiniz. Söz konusu hakları kullanmak isteyen ilgili kişilere, yine Kanun'da öngörülen şekilde azami otuz gün içerisinde cevap veririz. Adınıza üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için tarafınızdan başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname olmalı, başvuru esnasında beyan edilmelidir.

Başvurularınız kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

Başvuruda bulunan kişinin ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edilebilecek olup, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişiye başvurusuyla ilgili sorular yöneltebilecektir.

Detaylı aydınlatma metinleri aşağıda erişiminize sunulmuştur.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Başvuru Formu.docx

App img

DHMİ Mobil Uygulaması

DHMİ Mobil uygulamasını ÜCRETSİZ İndirin

 • HABERLER VE
  DUYURULAR
 • İHALE İLANLARI
 • DHMİ TV
 • PROJELER
 • İLETİŞİM
 • ÇEK GÖNDER