Oturum Aç

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

88 Logo
red Logo

Havacılık Terimleri Sözlüğü

Yazı Boyutu
A

Türkçe Terim İngilizce Terim AÇIKLAMA
national authority ulusal yetkili otorite Ulusal sivil havacılık kurallarının idamesi, uygulanması ve geliştirilmesi, bu konu ile ilgili yeni politikaların belirlenmesi ve tedbirlerin alınması, ilgili uluslararası standartları ve tavsiye edilen uygulamalarının yerine getirilmesi ile kurumlar arasında koordinasyonun sağlanmasından sorumlu ve yetkili olan kuruluştur.
natural filling ground doğal dolgu zemin Zemin emniyet gerilmesi 0,1- 0,6 kg/cm² olan zeminler.
natural ground doğal zemin Arazinin hafriyatının yapılmamış ve kotlanmamış, hali hazırdaki vaziyetidir, dokunulmamış ve bozulmamış zeminler.
natural sand doğal kum Silisli kütlelerin, kayaların, doğal etkenlerle parçalanarak ufalanmasından oluşan, deniz kıyısı, dere yatağı vb. yerlerde çok bulunan, ufak, sert taneciklerdir.
natural sequence doğal sıralama Hava trafik kontrolörü planlamasında, uçakların bir pozisyon noktası üzerine tahmini geliş süreleri göz önüne alınarak yapılan uçuş sıralamasıdır.
nautical mile deniz mili Havacılıkta kullanılan, 1852 m. uzunluğa eşit ölçüm birimidir.
navigation seyrüsefer Bir uçağın bir noktadan başka bir noktaya seyahati için verilen rehberlik.
navigational aid seyrüsefer yardımcısı Yerde veya havada uçuş esnasında uçağa, bir noktadan diğerine kılavuz bilgi/ pozisyon bilgisi sağlayan herhangi bir görsel veya elektronik yardımcıya verilen addır.
near-parallel runways paralele yakın pistler Uzatılmış merkez hatlarının yakınsama/sapma açısı 15 derece veya daha az olduğu, kesişmeyen pistler.
negatif negative “ Hayır”, “İzin (Onay) Verilmedi”, “Doğru Değil” anlamlarında kullanılır.
negative negatif “ Hayır”, “İzin (Onay) Verilmedi”, “Doğru Değil” anlamlarında kullanılır.
nem moisture Nem, havada bulunan su buharı miktarıdır.
network entity v çalışma ağı varlığı Internet ortamında bilgi transferi, yol bilgi değişiklikleri ve yönetim protokolleri operasyonu sorumluluğunu kapsayan bilgisayar tabanlı çalışmaların fonksiyonel bir kısmıdır
night (ICAO) gece (ICAO) Akşam alacakaranlığının bitimi ile sabahın başlangıcı arasındaki saatler veya otorite tarafından belirlenmiş günbatımı ile gündoğumu arasındaki zaman dilimidir.
nihai taşıma gücü ultimate bearing capacity Temel tabanındaki zeminin yenilmeksizin (makaslama yenilmesi) taşıyabileceği en büyük gerilme düzeyi.
no gyro approach gyro? suz yaklaşma Uçak, kontrolörün istediği rotada uçuşunu, gyro`sundaki sorundan dolayı tutturamayacağını ifade eder. Bu durumda kontrolör, radarda uçağı izleyerek “sağa/sola dön” veya “Dönüşü durdur” ifadeleri ile uçağı uygun rotaya oturtur.
nominal position nominal pozisyon Bir uçağın sistemleri tarafından belirlenen 3 boyutlu pozisyonudur.
nominal pozisyon nominal position Bir uçağın sistemleri tarafından belirlenen 3 boyutlu pozisyonudur.
non precision approach runway hassas yaklaşmasız pist ILS/MLS gibi hassas yaklaşma seyrüsefer yardımcıları olmayan pisttir.
non-ınstrument runway aletsiz pist Görerek yaklaşma prosedürleri kullanılarak hava araçlarının operasyonları için öngörülen pist.
non-precision approach procedure hassas olmayan aletli yaklaşma usulü Yatay yol gösterme/yardım imkanı verip dikey yol gösterme/ yardım imkanı vermeyen aletli yaklaşma usulüdür.
non-radar separation radarsız ayırma Ayırma yapmak için kullanılan uçak pozisyon bilgisinin radar dışındaki diğer referanslardan alınmasını ifade eder.
normal flight zone normal uçuş bölgesi LFFZ, LCFZ veya LSFZ olarak tanımlanmamış, fakat göze biyolojik zarar verebilecek lazer radyasyonundan korunması gereken hava sahası.
normal hızınıza dönün resume normal speed ATC tarafından pilota daha önce verilmiş hız tahdidinin kaldırıldığını bildirmek amacıyla kullanılır. Bununla birlikte “Resume Normal Speed” talimatı , özellikle ATC tarafından aksi belirtilmedikçe, uçuşun ilgili bölümü için yayınlanmış uygulanmakta olan usullere ilişkin hız tahditlerini ortadan kaldırmaz.
normal uçuş bölgesi normal flight zone LFFZ, LCFZ veya LSFZ olarak tanımlanmamış, fakat göze biyolojik zarar verebilecek lazer radyasyonundan korunması gereken hava sahası.
North Atlantic Air Traffic Management Kuzey Atlantik Hava Trafik Yönetimi Sorumluluğu, Kuzey Atlantik hava seyrüsefer sahalarında uygulanan ayırma standartları için önerilen değişiklikleri sonuçlandıran çalışma grubudur.
Notam (havacılara duyuru) notice to airmen Uçuş harekatı ile ilgili görevlileri herhangi bir havacılık hizmetine, kolaylığına yönetimine veya tehlikesinin varlığına, koşullarına yada bunlardaki herhangibir değişikliğe ilişkin bilgilerden zamanında haberdar etmek amacıyla özel bir formatta hazırlanmış havacılara uyarı yayınıdır.
NOTAM code NOTAM kodu Bir kod grubu daima Q harfiyle başlayan 5 harften oluşmaktadır. Diğer harfler radyo cihazlarının kurulumu pozisyonu, değişimi, havaalanı ve ışıklandırma kolaylıkları, uçuştaki tehlikeler veya arama-kurtarma işlemlerini temsil eder.
NOTAM işleme birimi NOTAM processing unit Bir NOTAM’ı kabul eden, işleyen ve dağıtımını yapan birim.
NOTAM kodu NOTAM code Bir kod grubu daima Q harfiyle başlayan 5 harften oluşmaktadır. Diğer harfler radyo cihazlarının kurulumu pozisyonu, değişimi, havaalanı ve ışıklandırma kolaylıkları, uçuştaki tehlikeler veya arama-kurtarma işlemlerini temsil eder.
NOTAM processing unit NOTAM işleme birimi Bir NOTAM’ı kabul eden, işleyen ve dağıtımını yapan birim.
notice to airmen Notam (havacılara duyuru) Uçuş harekatı ile ilgili görevlileri herhangi bir havacılık hizmetine, kolaylığına yönetimine veya tehlikesinin varlığına, koşullarına yada bunlardaki herhangibir değişikliğe ilişkin bilgilerden zamanında haberdar etmek amacıyla özel bir formatta hazırlanmış havacılara uyarı yayınıdır.
notice to airmen havacılara duyuru Herhangi bir havacılık hizmeti, kolaylığı, uygulamaları ve tehlike durumlarının oluşması veya değişmesiyle ilgili bilgileri içeren bilgi notudur.
notice to airmen publication hava personelini ikaz yayını 28 günde bir yayınlanan, öncelikle pilotlar için hazırlanmış, uçuş emniyetini ilgilendiren güncel NOTAM bilgilerini ve havacılık ile ilgili diğer ilave bilgileri içeren yayınlardır.
nstrument approach procedure aletli yaklaşma usulü Uçağı ilk yaklaşma fiksinden veya tanımlanmış geliş yolunun başından inişin tamamlanacağı bir noktaya getiren; şayet iniş tamamlanamayacaksa bir bekleme noktasına getiren veya belirli bir yüksekliğe tırmandıran; mânialardan koruyarak uçuş aletlerinin yardımıyla yapılan daha önceden belirlenmiş manevralar serisidir.
nuisance warning tehlike ikazı Görevli kontrolörün görmemesi durumunda, uçakların tehlikeli geçiş yapacağını ikaz eden sistem.
numune sample Örnek.
numune alma sampling Örnekleme.
App img

DHMİ Mobil Uygulaması

DHMİ Mobil uygulamasını ÜCRETSİZ İndirin

  • HABERLER VE
    DUYURULAR
  • İHALE İLANLARI
  • DHMİ TV
  • PROJELER
  • İLETİŞİM
  • ÇEK GÖNDER