Oturum Aç

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

88 Logo
red Logo

Havacılık Terimleri Sözlüğü

Yazı Boyutu
A

Türkçe Terim İngilizce Terim AÇIKLAMA
vale park hizmeti valet parking services Araç parketme hizmeti.
valet parking services vale park hizmeti Araç parketme hizmeti.
validasyon Validation Yabancı ülkelerce ICAO Ek-1’e göre düzenlenmiş lisansların Türk tescilli hava araçlarında kullanımının geçerli kılınmasıdır.
validation temdit Bir yetkinin veya onayın, geçerlilik süresi bitmeden gereksinimlerin yerine getirilmesi koşuluyla, sahibine sağladığı imtiyazların daha sonraki belirli bir periyoda kadar uzatılmasıdır.
Validation validasyon Yabancı ülkelerce ICAO Ek-1’e göre düzenlenmiş lisansların Türk tescilli hava araçlarında kullanımının geçerli kılınmasıdır.
varış meydanı arrival aerodrome Bir uçağın iniş yaptığı havaalanıdır.
varış yedek meydanı destination alternate İniş için önceden düşünülmüş havaalanına inişin mümkün olmadığı veya tavsiye edilmediği hallerde uçakların kullanabileceği havaalanı.
varyant version B737–400/500/600 gibi aynı hava aracı tipinin değişik modelleridir.
Vazgeçilen kalkış alanı rejected take-off area Bir heliport üzerinde bulunan, performans sınıfı 1’de işletilen helikopterlerin bir reddedilmiş kalkışı tamamlamaları için elverişli olan belirli bir alan.
vcocnrete mix ratio beton karışım oranı 1 m3 yerine yerleştirilmiş beton içerisine girecek olan malzemelerin kg cinsinden miktarları.
velocity error hız hatası Bir hedefin gerçek yer hızı ile izleyici tarafından hesaplanan yer hızı arasındaki farklılıktır.
veri data Kavramlar, talimatlar ve bilgilerin, haberleşme ve açıklamalar için uygun formata getirilmiş hali.
veri çelişkisi conflict data Çelişkili veri (veri çelişkisi): Çelişkili tanımlama (tanımlama çelişkisi); çelişkili tip (tip Çelişkisi); havaaracı çelişkisi (çelişkili havaaracı) veya özel kullanım hava sahası ihlali, veya kullanılabilir en düşük uçuş seviyesinin altına alçalış (alçalma), veya nominal yolların kesişimini (kesişmesi); karmaşa derecesi (düzeyi); havaaracı veri çelişkisi veya özel kullanım hava sahası veri ihlali, veya kullanılabilir en düşük uçuş seviyesi verisi altına alçalış; veya nominal yollar kesişim verisi.(Orta vadeli çakışma verisi-MTCD)
veri giriş bağlantısı on-line input Güncel operasyonel çevreyle direkt bağlantılı olarak sisteme ya da uygulamaya bilgi girişi sağlanmasıdır.
veri haberleşmesi --- Hava trafik yönetimi kapsamında yer alan tüm veri haberleşme sistemleridir.
veri hattı data link Terminaller arasında veri iletişimine olanak sağlayan bağlantı.
veri hattı haberleşmesi data link communication Mesajların veri hattı vasıtasıyla gönderilip alındığı bir iletişim şeklidir.
veri kalitesi data quality Bir verinin, kullanıcılar için doğruluk, bütünlük ve çözümsellik açısından belirlenen gereklilikleri karşılaması /sağlaması amacıyla belirlenen güvenlik derecesi /seviyesi.
veri modeli data model Veri tabanında, veri özelliklerini ve ilişkilerini içeren kavramsal yapı.
verify doğrula (mak), teyit ettirmek Bir bilgiyi teyit ettirmek amacıyla istekte bulunmak. Örnek; “verify assigned altitude.” Tahsis edilen irtifayı doğrulayın.
version varyant B737–400/500/600 gibi aynı hava aracı tipinin değişik modelleridir.
vertical deviation dikey sapma Bir uçağın dikey profilde aşağı veya yukarı doğru yaptığı kaçınma hareketidir
vertical separation dikey ayırma Havaaraçları arasında değişik irtifa ya da uçuş seviyeleri tahsis edilmek suretiyle sağlanan ayırma. (ICAO) hava araçları arasında dikey mesafe birimleri ile ifade edilen ayırma.
vertical take-off and landing aircraft dikey iniş / kalkış yapan hava aracı Kalkış ve iniş için çok kısa pistleri veya küçük sahaları kullanarak dikey tırmanma ve/veya alçalma yapabilen hava aracı. Bu tür hava araçlarına helikopterler de dahil olmakla birlikte, söz konusu hava araçları sadece helikopterlerle sınırlı değildir.
very high frequency çok yüksek frekans 30 ile 300 Mhz arasındaki frekans aralığı.
very low frequency çok düşük frekans 3 ile 30 Mhz arasındaki frekans aralığı.
VFR aircraft VFR hava aracı Uçuşunu görerek uçuş kurallarına göre yapan hava aracı.
VFR conditions VFR şartlar Görerek uçuş kurallarına göre uçuş için belirlenmiş minimum değerlere eşit ya da bu değerlerden daha iyi hava durumu koşulları.
VFR flight VFR uçuş Görerek uçuş kuralları uygulanarak yapılan uçuş.
VFR hava aracı VFR aircraft Uçuşunu görerek uçuş kurallarına göre yapan hava aracı.
VFR şartlar VFR conditions Görerek uçuş kurallarına göre uçuş için belirlenmiş minimum değerlere eşit ya da bu değerlerden daha iyi hava durumu koşulları.
VFR uçuş VFR flight Görerek uçuş kuralları uygulanarak yapılan uçuş.
VHF data link VHF veri hattı Hava aracı ve yer istasyonu arasında VHF frekans bandında yapılan veri iletişim hattı.
VHF data link mode 4 VHF veri hattı mod 4 VHF bandında çalışan bir ADS-B veri hattıdır.
VHF veri hattı VHF data link Hava aracı ve yer istasyonu arasında VHF frekans bandında yapılan veri iletişim hattı.
VHF veri hattı mod 4 VHF data link mode 4 VHF bandında çalışan bir ADS-B veri hattıdır.
vibrasyon vibration Titreşim.
vibrasyonlu silindirle sıkıştırılmış dolgu zemin filling ground compressed with vibration cylinder Zemin emniyet gerilmesi 1,0- 1,5 kg/cm² olan zeminler.
vibration vibrasyon Titreşim.
viscosity viskozite Kimyasal maddelerin kıvamlılığını ifade için kullanılan bir terim olup, o maddenin akmaya karşı gösterdiği direncin bir ölçüsüdür.
visibility görüş/rüyet Atmosferik şartlara göre tayin olunan ve mesafe birimleri ile ifade edilen, gündüzleri ışıklandırılmamış geceleri ışıklandırılmış belirli cisimleri görüp teşhis etme kabiliyeti.
viskozite viscosity Kimyasal maddelerin kıvamlılığını ifade için kullanılan bir terim olup, o maddenin akmaya karşı gösterdiği direncin bir ölçüsüdür.
visual aerodrome control rating görerek meydan kontrol derecesi Aletli iniş, kalkış usulleri bulunmayan ve yaklaşma kontrol hizmetinin verilmediği ya da bir başka hava trafik kontrol ünitesi tarafından da bu hizmetin sağlanmadığı, sadece görerek şartlardaki trafiklere hizmet veren havaalanlarında çalışan hava trafik kontrolörlerinin sahip olması gereken derecedir.
visual approach görerek yaklaşma Aletle yaklaşma yönteminin bir bölümü ya da tümü tamamlanmadığında IFR uçan hava aracının araziyi (yere nazaran görsel referanslarla) görerek gerçekleştirdiği yaklaşma.
visual flight rules (VFR) görerek uçuş kuralları Görerek şartlar muhafaza edilmek kaydıyla, gündoğumu günbatımı saatleri arasında yapılan ve yer görüşünün asla kaybedilmediği uçuş şeklidir.
visual holding görerek bekleme Havadan kolayca seçilebilen belirlenmiş bir coğrafi fix üzerinde yapılan bekleme.
visual meteorological conditions (VMC) görerek meteorolojik şartlar Görüş, bulutlardan mesafe ve tavan olarak ifade edilen değerlerin ilan edilen asgari limitlerin üzerinde olduğu bir durumdur.
voice communication system (VCS) ses haberleşme sistemi Hava trafik kontrol hizmetinde pilot, kontrolör ve ilgili diğer birimlerin telefon ve telsiz haberleşmesini sağlayan santral sistemi.
void ratio boşluk oranı Belirli bir gözenekli ortam örneğindeki boşluk hacminin katı parçacık hacmine oranı.
VOR VOR (VHF omnidirectional radio range) Pilota; manyetik kuzeye göre uçağın yönünü ve seçilen bir radyale göre pozisyonunu bildiren VHF bandında yayın yapan yer tabanlı seyrüsefer yardımcı cihazdır.
VOR (VHF omnidirectional radio range) VOR Pilota; manyetik kuzeye göre uçağın yönünü ve seçilen bir radyale göre pozisyonunu bildiren VHF bandında yayın yapan yer tabanlı seyrüsefer yardımcı cihazdır.
VOR/DME facility reference point VOR-DME ünitesinin referans noktası VOR/DME ünitesinin yerinin uzunlamasına/yanlamasına koordinatlarının belirlenmesi.
VOR-DME ünitesinin referans noktası VOR/DME facility reference point VOR/DME ünitesinin yerinin uzunlamasına/yanlamasına koordinatlarının belirlenmesi.
App img

DHMİ Mobil Uygulaması

DHMİ Mobil uygulamasını ÜCRETSİZ İndirin

  • HABERLER VE
    DUYURULAR
  • İHALE İLANLARI
  • DHMİ TV
  • PROJELER
  • İLETİŞİM
  • ÇEK GÖNDER