Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Duyuru Detay

2018 STAJYER-ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖR ALIMI SÖZLÜ SINAV DUYURUSU
26.12.2018

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer-Asistan Hava Trafik Kontrolör Alımı Sözlü Sınav Uygulama Esasları 

GENEL AÇIKLAMALAR 

Stajyer-Asistan Hava Trafik Kontrolör Alımı Sözlü Sınav için;

Sözlü Sınav, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecektir.

Adaylar, Sözlü Sınav Takviminde belirtilen tarih ve saatlerde sınava alınacaktır. 

SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde;

 Aday, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (%10),

b) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (%10),

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (%10),

d) Genel yetenek ve genel kültürü (%60),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (%10) 

yönüyle değerlendirilecektir. 

Adaylar, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından yukarıda belirtilen ağırlık oranlarına göre değerlendirilecek olup, Sınav Kurulu Üyelerinin vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması adayın sözlü sınav puanını oluşturacaktır. 

Genel kültür ve genel yetenek alanından 5 soru, gözlem ve kanaate dayalı diğer değerlendirme kriterlerinden (Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; Liyakatı, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı) ise Sınav Kurulunca değerlendirme yapılacaktır. 

Genel kültür ve genel yetenek alanından 60 puan; gözlem ve kanaate dayalı diğer kriterlerin her biri için onar (10'ar) puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. 

Sözlü sınavda yüz üzerinden en az 60 (Altmış) puan alanlar başarılı sayılacaktır. 

SÖZLÜ SINAV UYGULAMASI 

Sözlü Sınav, Stajyer Hava Trafik Kontrolörü adayları ile başlayacak olup Asistan Hava Trafik Kontrolörü adayları ile devam edecektir. 

Adaylar, sözlü sınav takviminde belirtilen saatten 1 saat önce sınav yerinde hazır bulunacaktır. 

Bekleme salonunda ve sınav salonuna giriş çıkışlarda adaylara güvenlik görevlisi eşlik edecektir. 

HATIRLATMALAR 

Sözlü sınava girecek tüm adayların Kimlik Kartları ile ilgili başvuru sayfasından aldıkları ıslak imzalı tercih formlarını, Asistan Hava Trafik Kontrolörü adaylarının ise ayrıca Hava Trafik Kontrolör Lisanslarını yanlarında getirmeleri gerekmektedir. 

Sözlü sınav takviminde belirtilen tarihlerde sözlü sınava girmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır. 

Cep telefonu, her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla; cep bilgisayarı, akıllı saat ile kablosuz iletişim sağlayan bluetooth, kulaklık vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla; her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah vb. teçhizatla; çanta, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, hesap makinesi vb. araçlarla sözlü sınava girmek kesinlikle yasaktır. Bu araçlarla sınava giren adayların adı mutlaka sözlü sınav tutanağına yazılacak, bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. 

BAŞARI SIRALAMASI 

Her bir pozisyon için adayların ayrı ayrı başarı puanı; KPSS, bilgisayar destekli seçme sınavı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilecektir. Sınav başarı puanlarında eşitlik olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS puanları da eşit ise Bilgisayar Destekli Sınav puanı daha yüksek olan, Bilgisayar Destekli Sınav puanları da eşit ise diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bu puanların da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir. Başarı puanına göre oluşturulan listeler Kuruluşumuz http://www.dhmi.gov.tr resmi internet sitesinden ilan edilecektir. 

İTİRAZLAR 

Adaylar, sözlü sınav puanlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 10 (On) iş günü içerisinde, itiraz dilekçelerini gerekçeleri ile birlikte İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına göndermesi gerekmektedir. 

Başarı sıralamasına ilişkin itirazlar, 15 (On Beş) iş günü içerisinde Sınav Kurulu tarafından değerlendirilecek ve sonuçlar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca ilgililere bildirilecektir. 

Sözlü Sınav Adresi: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Emniyet Mah. Mevlana Bul. No:32 Yenimahalle/ANKARA

İletişim :             0312 204 28 52

                           0312 204 22 60


EK:

Sözlü Sınav Takvimi​