Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Duyuru Detay

2018/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMESİ İLE ÖSYM BAŞKANLIĞINCA KURULUŞUMUZ EMRİNE YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU
08.01.2019

ÖSYM Başkanlığınca 2018/2 KPSS Merkezi Yerleştirmesi sonucu Kuruluşumuz emrine yerleştirilen adayların adreslerine tebligat yapılmayacak olup aşağıda istenilen belgeleri en geç 25 Ocak 2019 günü saat 17:00'a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560 Etiler-Yenimahalle/ ANKARA adresine elden veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra belge getirenlerin müracaatları kabul edilmeyecek olup ayrıca postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden Kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır.

 İSTENİLEN EVRAKLAR

1- Atama Başvuru Formu (EK 1) (Ekte yer alan form indirildikten sonra bilgisayar üzerinden eksiksiz olarak doldurulacak ve çıktısı alındıktan sonra imzalanıp fotoğraf yapıştırılacak.

2- Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (Arkalı Önlü olacaktır.

3- KPSS Yerleştirme belgesi internet çıktısı

4- Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) onaylı sureti (Elden belge teslim edenler için Öğrenim Belgesinin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi yeterli olacaktır.)

5- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınacak belge de yeterli olacaktır.)

6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlar için Hizmet Belgesi Aslı. (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar, çalıştıkları Kurumun İnsan Kaynakları birimlerinden bu belgeyi alabilecek olup e devlet üzerinden alınan SGK hizmet dökümü kabul edilmeyecektir.)

7- 6 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm, son 6 ay içerisinde çekilmiş ve Erkek adaylar için sakalsız ve  kravatlı olacak şekilde)

8- 3 adet Güvenlik Soruşturması Formu (EK 3) (EK 4'de yer alan Güvenlik Soruşturması talimatına göre doldurulacak.)

9- Yüksek Lisans yapan adaylar için (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) onaylı sureti (Elden belge teslim edenler için Öğrenim Belgesinin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi yeterli olacaktır.)

10- Ortaöğretimde hazırlık sınıfı okuyanlar için (Diploma) onaylı sureti (Elden belge teslim edenler için Öğrenim Belgesinin aslı ibraz edildiği takdirde fotokopisi yeterli olacaktır.)

11- Yabancı dil bilen adaylardan son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS sınavından 70 ve üzeri puan alanlar için Sınav Sonuç Belgesi 

EK EVRAKLAR

1- Apron Memuru, ARFF Memuru ve İş Makinesi Sürücüsü adayları için Sürücü Belgesinin (arkalı önlü) onaylı sureti (Elden teslim edenler için aslı ibraz edildiği taktirde fotokopisi yeterli olacaktır.)

2- Genel Müdürlüğe yerleşen Memur adayları için ekte yer alan Aday Tanıtım Formu (EK 2) (Ekte yer alan form indirildikten sonra bilgisayar üzerinden eksiksiz olarak doldurulacak ve çıktısı alınıp fotoğraf yapıştırılacak.)

3- Programcı adayları için tercih klavuzunda yer alan 7273,7281,7284 ve 7290 nitelik kodlarını taşıdığını gösteren belgeler

4- Programcı ve Stajyer AIM Memuru adayları için YDS Sınav Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

5- ARFF Memuru adayları için Tam Teşekküllü Hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Belge Aslı) “Yurdun her yerinde ARFF (Hava Alanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ) Memuru (İtfaiyeci) Olur" ibareli

Not: Sağlık Kurulu Raporunda Boy ve Kilo ölçüleri yazılı olacaktır. (Boy ve kilo ölçüleri yazılı olmayan raporlar kabul edilmeyecektir.)

6- Stajyer AIM Memuru adayları için Tam Teşekküllü Hastaneden alınacak “Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır" ibareli Sağlık Kurulu Raporu 

NOT: Halihazırda askerde olan adaylar, askerde olduklarına dair bir belgeyle beraber ilanda belirtilen belgeleri (sağlık kurulu raporu hariç) göndermesi gerekmektedir.

ADRES: DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560 Etiler-Yenimahalle/ ANKARA

İletişim: (0312) 204 2852 – 2856

NOT: Adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır

Ekler:

EK 1- Atama Başvuru Formu

EK 2- Aday Tanıtım Formu​

EK 3- Güvenlik Soruşturması Formu

EK 4- Güvenlik Soruşturması Doldurma Talimatı

EK 5- DUYURU METNİ​