Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Duyuru Detay

KPSS 2019/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMESİ İLE ÖSYM BAŞKANLIĞINCA KURULUŞUMUZ EMRİNE YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU
31.07.2019

​    ÖSYM Başkanlığınca KPSS 2019/1 Merkezi Yerleştirmesi sonucu Kuruluşumuz emrine yerleştirilen adayların adreslerine tebligat yapılmayacak olup aşağıda istenilen belgeleri 05 Ağustos 2019 – 29 Ağustos 2019 tarihleri arasında saat 17:00'a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560 Etiler-Yenimahalle/ ANKARA adresine elden veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra belge getirenlerin müracaatları kabul edilmeyecek olup ayrıca postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden Kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır.

İSTENİLEN EVRAKLAR​

1)      Atama Başvuru Formu (EK 1) (Ekte yer alan form indirildikten sonra bilgisayar üzerinden eksiksiz olarak doldurulacak ve çıktısı alındıktan sonra imzalanıp fotoğraf yapıştırılacak.)

2)      Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (Arkalı Önlü olacaktır)

3)      KPSS Yerleştirme belgesi internet çıktısı

4)      Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) onaylı sureti (Elden belge teslim edenler için Öğrenim Belgesinin fotokopisi, aslı ile beraber ibraz edildiği takdirde yeterli olacaktır.)

5)      Erkek adaylar için:

 • Askerliğini yedek subay olarak yapanlar için terhis belgesinin fotokopisi.
 • Tecilli olanlar, 21 gün askerlik yapacaklar ile  askerliğini er/erbaş olarak yapanlar için askerlik durum belgesi (E-devlet üzerinden alınan veya askerlik şubelerinden alınan belge)
 • Askerlikten muaf olanlar için muaflık nedenini gösteren askerlik durum belgesi. (belli bir ücret ödeyerek askerlikten muaf olanlar ödeme dekontunun fotokopisini de ekleyeceklerdir.)

6)       Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlar için Hizmet Belgesi Aslı. (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar, çalıştıkları Kurumun İnsan Kaynakları birimlerinden bu belgeyi alabilecek olup e devlet üzerinden alınan SGK hizmet dökümü kabul edilmeyecektir.)

7)      2 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm, son 6 ay içerisinde çekilmiş ve Erkek adaylar için sakalsız ve  kravatlı olacak şekilde)

8)       2 adet Güvenlik Soruşturması Formu (EK 2) (EK 3'te yer alan Güvenlik Soruşturması talimatına göre doldurulacak.)

9)      Yüksek Lisans yapan adaylar için (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) onaylı sureti (Elden belge teslim edenler için Öğrenim Belgesinin fotokopisi, aslı ile beraber ibraz edildiği takdirde yeterli olacaktır.)

10)   Ortaöğretimde hazırlık sınıfı okuyanlar için (Diploma) onaylı sureti (Elden belge teslim edenler için Öğrenim Belgesinin fotokopisi, aslı ile beraber ibraz edildiği takdirde yeterli olacaktır)

11)  Yabancı dil bilen adaylardan son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS sınavından 70 ve üzeri puan alanlar için Sınav Sonuç Belgesi

EK EVRAKLAR​

 1.  ARFF Memuru adayları için Sürücü Belgesinin (arkalı önlü) onaylı sureti (Elden belge teslim edenler için sürücü belgesinin fotokopisi, aslı ile beraber ibraz edildiği takdirde yeterli olacaktır.)

 2.  Stajyer AIM Memuru adayları için YDS Sınav Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

 3. ARFF Memuru adayları için Tam Teşekküllü Hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Belge Aslı) “Yurdun her yerinde ARFF (Hava Alanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ) Memuru (İtfaiyeci) Olur" ibareli
  Not: Sağlık Kurulu Raporunda Boy ve Kilo ölçüleri yazılı olacaktır. (Boy ve kilo ölçüleri yazılı olmayan raporlar kabul edilmeyecektir.)

 4. Stajyer AIM Memuru adayları için Tam Teşekküllü Hastaneden alınacak “Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır" ibareli Sağlık Kurulu Raporu

  NOT 1: Sağlık kurulu raporu sadece ARFF Memuru ile Stajyer AIM Memuru adaylarından istenmektedir.

  NOT 2: Hali hazırda askerde olan adaylar, askerde olduklarına dair bir belgeyle beraber ilanda belirtilen belgeleri (sağlık kurulu raporu hariç) göndermesi gerekmektedir.

  ADRES: DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı
  Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560 Etiler-Yenimahalle/ ANKARA

  İletişim: (0312) 204 2852 – 2856

  NOT: Adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  EKLER