Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Duyuru Detay

2019 YILI STAJYER/ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ YERLEŞTİRME VE EVRAK TESLİM DUYURUSU
24.09.2019

2019 yılı Stajyer-Asistan Hava Trafik Kontrolörü alımına başvuran ve yapılan sınavlarda başarılı olan adayların başarı puanları ve tercihleri doğrultusunda atanabilecekleri Havalimanı Başmüdürlük/Müdürlüklerin listesi ek-2 (Stajyer) ve ek-3'te (Asistan) yer almaktadır. Söz konusu adayların (Asil ve Yedek) aşağıda istenilen belgeleri 07-18 Ekim 2019 tarihleri arasında DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına elden veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra belge getirenlerin müracaatları kabul edilmeyecek olup ayrıca postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden Kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır. Ayrıca atama hakkından feragat etmek isteyen adayların en geç 4 Ekim 2019 tarihine kadar feragat ettiklerine ilişkin dilekçelerini İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.

BU DUYURU ATAMA TEBLİGATI OLMAYIP, GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI OLUMLU SONUÇLANAN ADAYLARIN ATAMA TEBLİGATLARI DAHA SONRA YAPILACAKTIR.

İSTENİLEN EVRAKLAR 

1) Atama Başvuru Formu (EK-1) (Ekte yer alan form indirildikten sonra bilgisayar üzerinden eksiksiz olarak doldurulacak ve çıktısı alındıktan sonra imzalanıp fotoğraf yapıştırılacak.)

2) Nüfus Cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (Arkalı Önlü olacaktır)

3) KPSS Sonuç Belgesi

4) Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) onaylı sureti (Elden belge teslim edenler için Öğrenim Belgesinin fotokopisi, aslı ile beraber ibraz edildiği takdirde yeterli olacaktır.)

5) Erkek adaylar için:

  • Askerliğini yedek subay olarak yapanlar için terhis belgesinin fotokopisi.
  • Tecilli olanlar, 21 gün askerlik yapacaklar ile  askerliğini er/erbaş olarak yapanlar için askerlik durum belgesi (E-devlet üzerinden alınan veya askerlik şubelerinden alınan belge)
  • Askerlikten muaf olanlar için muaflık nedenini gösteren askerlik durum belgesi. (belli bir ücret ödeyerek askerlikten muaf olanlar ödeme dekontunun fotokopisini de ekleyeceklerdir.)

6) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlar için Hizmet Belgesi Aslı. (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar, çalıştıkları Kurumun İnsan Kaynakları birimlerinden bu belgeyi alabilecek olup e-devlet üzerinden alınan SGK hizmet dökümü kabul edilmeyecektir.)

7) 2 adet vesikalık fotoğraf. (Son 6 ay içerisinde çekilmiş ve Erkek adaylar için sakalsız ve  kravatlı olacak şekilde)

8) Yüksek Lisans yapan adaylar için (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) onaylı sureti (Elden belge teslim edenler için Öğrenim Belgesinin fotokopisi, aslı ile beraber ibraz edildiği takdirde yeterli olacaktır.)

9) Ortaöğretimde hazırlık sınıfı okuyanlar için (Diploma) onaylı sureti (Elden belge teslim edenler için Öğrenim Belgesinin fotokopisi, aslı ile beraber ibraz edildiği takdirde yeterli olacaktır)

10) Yabancı dil Sonuç Belgesi

11) ICAO Ek-1 Sınıf 3'e uygun alınacak “ICAO Ek-1 Sınıf 3'e uygun Hava Trafik Kontrolörü Olur" ibareli sağlık kurulu raporu, (Yerleştirmeye hak kazanan Stajyer-Asistan Hava Trafik Kontrolör Adaylarından istenilmektedir. Yedek (Tercihten elenen) adaylar için lüzumu halinde daha sonra istenilecektir.)

12)  Asistan Hava Trafik Kontrolörü adayları için Asistan Hava Trafik Kontrolörü Lisans fotokopisi. (aslını ibraz etmek kaydıyla) 


NOT: Halihazırda askerde olan adaylar, askerde olduklarına dair bir belgeyle beraber ilanda belirtilen belgeleri göndermesi gerekmektedir.


ADRES: DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı No:32 06560 Etiler-Yenimahalle/ ANKARA İletişim: (0312) 204 2852 – 2856


NOT: Adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 


EKLER:

EK 1-ATAMA BAŞVURU FORMU