Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Duyuru Detay

STAJYER-ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ YERLEŞTİRMESİ DUYURUSU
18.11.2019

​2019 Yılı Stajyer-Asistan Hava Trafik Kontrolörü alımı sonucu Kuruluşumuz emrine yerleştirilen ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tamamlanan adayların isimleri ve atandıkları yerlere ilişkin liste ekte yer almaktadır. 

Adayların atanmalarına ilişkin tebligat ilgili Başmüdürlük/Müdürlüklere yapılmıştır. 

Tebligatlar mail adreslerine yapıldığından ikamet adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Ataması yapılan adayların Elektronik Tebligat Yönetmeliği ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 62. Maddesinde belirtilen süre içerisinde görevlerine başlamaları zorunludur. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın söz konusu madde hükmünde belirlenen süreler içinde görevlerine başlamayanların atamaları, aynı Kanunun 63.maddesi gereğince iptal edilecektir. 

NOT: Stajyer Hava Trafik Kontrolörlerinin eğitimleri 02 Aralık 2019 tarihinde başlayacağından,  bu tarihten önce atandıkları Başmüdürlük/Müdürlükte görevlerine başlamaları gerekmektedir. 

NOT : Adayların Vakıflar Bankasında maaş hesabı açtırmaları ve IBAN numaralarını göreve başladıkları Havalimanı Müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir. 

İRTİBAT      :

DHMİ İNSAN KAYNAKLARI ​DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TLF: 0312 204 28 52

EKLER

EK 1 - Asistan Hava Trafik Kontrolörleri Listesi

EK 2 - Stajyer Hava Trafik Kontrolörleri Listesi