Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Duyuru Detay

2018-1 MERKEZİ YERLEŞTİRMESİ İLE ÖSYM BAŞKANLIĞINCA KURULUŞUMUZ EMRİNE YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU
30.07.2018
ÖSYM Başkanlığınca 2018/1 KPSS Merkezi Yerleştirmesi sonucu Kuruluşumuz emrine yerleştirilen adayların adreslerine tebligat yapılmayacak olup aşağıda istenilen belgeleri en geç 17 Ağustos 2018 günü saat 17:00’a kadar DHMİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı Konya Yolu üzeri No: 32  Etiler Yenimahalle/ANKARA adresine elden veya posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra belge getirenlerin müracaatları kabul edilmeyecek olup ayrıca postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden Kuruluşumuz sorumlu olmayacaktır.

 

İSTENİLEN EVRAKLAR

 

1- Kimlik Fotokopisi (Arkalı Önlü olacaktır)

 

2- KPSS Yerleştirme Belgesi internet çıktısı.

 

3- Öğrenim Belgesinin (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi) onaylı sureti (Elden belge teslim edenler için Öğrenim Belgesinin aslı ibraz edildiği taktirde fotokopisi yeterli olacaktır.)

 

*Yurtdışından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.

 

4- Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı oranının yüzde kırk ve üzerinde özürlü olmadığına ve yurdun her yerinde her türlü iklim şartlarında görev yapabileceğine dair beyanı. (EK-1)

 

5- Erkek adaylar için Askerlik Durum Beyanı. (EK-2)

 

*Askerlik vazifesini yedek subay olarak yapanlar için terhis belgesinin fotokopisi

 

*Askerlik vazifesini er/erbaş olarak yapanlar için  e-devlet üzerinden alınan belge veya terhis belgesinin fotokopisi

 

*Tecilli veya muaf olanlar için tecilli veya muaf olduğunu gösterir Askerlik Şubesi veya e-devlet üzerinden alınacak belge)

 

6- Hakkında verilmiş bulunan mahkûmiyet hükmü veya halen devam eden ceza davası bulunmadığı ile adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydının bulunmadığını belirten beyan. (EK-3)

 

7- Banka Promosyonu alıp almadığına dair beyanı. (EK-4) (Banka Promosyonu alan adaylar promosyon tutarı ve tarih gösterir evrakı çalıştıkları yer veya Bankadan alacaktır)

 

8- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlar için Hizmet Belgesi Aslı.

 

9- 6 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm, son 6 ay içerisinde çekilmiş ve Erkek adaylar için sakalsız ve  kravatlı olacak şekilde)

 

10- 3 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (EK-5)

 

11- Atama Talep Dilekçesi (EK-6)

 

12- Yüksek Lisans yapan adaylar için Yüksek Lisans Diploması Fotokopisi (Aslını ibraz etmek şartıyla)

 

13- Ortaöğretimde hazırlık sınıfı okuyanlar için Lise Diploması Fotokopisi (Aslını ibraz etmek şartıyla)

 

14- Yabancı dil bilen adaylardan son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS sınavından 70 ve üzeri puan alanlar için Sınav Sonuç Belgesi

 

EK EVRAKLAR

 

1- Apron Memuru ve ARFF Memuru adayları için Sürücü Belgesinin (arkalı önlü) onaylı sureti (Elden teslim edenler için aslı ibraz edildiği taktirde fotokopisi yeterli olacaktır.)

 

2- Programcı ve Mühendis (Endüstri) adayları için YDS Sınav Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

 

3-  ARFF Memuru adayları için Tam Teşekküllü Hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Belge Aslı) “Yurdun her yerinde ARFF (Hava Alanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ) Memuru (İtfaiyeci) Olur” ibareli

 

*Sağlık Kurulu Raporunda Boy ve Kilo ölçüleri yazılı olacaktır. (Boy ve kilo ölçüleri yazılı olmayan raporlar kabul edilmeyecektir.)

 

5- SQL veya PL/SQL bildiğini gösterir belge (Sadece programcı adayları getirecektir.)

 

6- Oracle Veri Taban Yönetim Sistemlerini bildiğini gösterir belge (Sadece programcı adayları getirecektir.)

 

7- MS Visual Studio.Net(ASP.NET,C#) Platformunda WEB TABANLI YAZILIM geliştirme konusunda bilgi sahibi olduğunu veya bu konuda çalışma yaptığını gösterir belge (Sadece programcı adayları getirecektir.)

 

8- C# Programlama dili bildiğini veya C# kullanarak çalışma yaptığını gösterir belge (Sadece programcı adayları getirecektir.)​


EK-1 (SAĞLIK DURUM BEYANI DİLEKÇE ÖRNEĞİ)