Oturum Aç

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

100 Logo TY Logo
red Logo
Görme Engelliler Sayfası

Emniyet Yönetim Sistemi

Yazı Boyutu
A

 ​

     EUROCONTROL tarafından yayınlanmış olan Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcıları Tarafından Emniyet Yönetim Sistemlerinin Kullanımı (ESARR 3) düzenlemesi ve buna paralel olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayınlanan Hava Seyrüsefer Hizmet. Sağlayıcıları Tarafından Emniyet Yönetim Sistemlerinin Kullanılmasına İlişkin Talimatı (SHT 65-03) gereği olarak, Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı Kuruluşların emniyet yönetimi, emniyet sorumluluğu, emniyet önceliği ve emniyet hedefleri ile ilgili belirtilen gereklilikler ışığında ortaya konan bir emniyet politikası doğrultusunda, sistematik, açık ve kesin bir Emniyet Yönetim Sistemi oluşturması gerekmektedir.

 

       Bu kapsamda, Elektronik Dairesi Başkanlığı tarafından "Elektronik (CNS) Hizmetleri Emniyet Yönetim Sistemi" oluşturulmuş olup, 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

        Emniyet Yönetim Sisteminin en temel ve öncelikli bilgi kaynağı olay raporlarıdır. Zorunlu olay raporlama, Hava Trafik Hizmetleri ile Bağlantılı Emniyet Olaylarının Rapor Edilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmeliği (SHY 65-02) hükümleri doğrultusunda yapılmakta olup, gönüllü raporlamaya ilişkin "Elektronik (CNS) Hizmetleri Gönüllü Olay Raporlama Formu" kullanılmaktadır.

 

           Elektronik Dairesi Başkanlığı olarak, Elektronik (CNS) Hizmetleri Emniyet Politikamız;

         Amacımız, Kuruluşumuzca sağlanan Haberleşme, Seyrüsefer ve Gözetim (CNS) hizmetlerine ilişkin emniyet performansını artırmak için sürekli olarak çalışmak ve bu hizmetlerden kaynaklanan emniyet risklerini en az düzeye indirmektir.Bu amaç doğrultusunda;

 

 • Emniyeti birinci öncelik olarak tanımlayan,
 • Emniyete ilişkin sorumlulukları açık ve net bir şekilde ortaya koyan/tanımlayan
 • Tüm personelde emniyet bilinci ve farkındalığı yaratan,
 • Ulusal/uluslararası standartların karşılanması için çaba sarf eden,
 • Tüm personelin emniyete ilişkin ortaya çıkabilecek sorunları rapor etmesini teşvik eden,
 • Tüm emniyet standart ve gereklilikleriyle uyumlu, emniyete ilişkin bilgi alışverişini destekleyen,
 • Emniyet performansını gerçekçi amaç ve hedeflere göre belirleyen ve ölçen,
 • Emniyet performansını sürekli iyileştirmeyi hedefleyen bir Emniyet Yönetim Sistemi benimsenmektedir.

      Üst yönetim olarak taahhüdümüz:

 • Kuruluş içinde ve dışında emniyet kültürünü yaygınlaştırmak,
 • Tüm personelin emniyete ilişkin yeterliliklerini muhafaza etmesini sağlamak,
 • Emniyet Yönetim Sisteminin uygulanması ve devamlılığının sağlanması için gerekli kaynakları sağlamak,
 • Emniyet Yönetim Sistemine ilişkin kaydedilen gelişmeleri ve yenilikleri gözden geçirmek,
 • Risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılması amacıyla uygun süreçlerin oluşturulması ve işletilmesini sağlamak,
 • Kasıtlı bir durum, yasadışı eylem veya ağır ihmal olmadığı sürece, raporlamada bulunan bir çalışana karşı cezai bir işlem uygulanmamasını güvence altına almak,
 • Emniyet hedeflerine ulaşılması bakımından önem arz eden gerekli düzenlemelerin yapılmasına azami destek sağlamaktır.​

App img

DHMİ Mobil Uygulaması

DHMİ Mobil uygulamasını ÜCRETSİZ İndirin

 • HABERLER VE
  DUYURULAR
 • İHALE İLANLARI
 • DHMİ TV
 • PROJELER
 • İLETİŞİM
 • ÇEK GÖNDER