Oturum Aç

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

İşletme Dairesi Başkanlığı

88 Logo
red Logo
444 34 64

Çevre Şube Müdürlüğü

Yazı Boyutu
A

Karbonsuz Havalimanı Projesi

Havalimanlarımızda devam eden faaliyetlerimizin çevreye verebileceği olası etkileri kontrol altına almak, küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı alınan önlemlerle sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve sürdürülebilir havalimanı işletmeciliğini sağlamak adına Karbonsuz Havalimanı Projesi'ni başlatmış bulunmaktayız. 


 

Proje ile; tüm havalimanlarında Karbon Envanter Raporu oluşturulmakta ve pilot olarak seçilen 12 havalimanında (Adıyaman, Balıkesir Kocaseyit, Bursa Yenişehir, Çanakkale, Erzincan Yıldırım Akbulut, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş,  Kapadokya, Sinop, Sivas Nuri Demirağ, Şırnak Şerafettin Elçi) Airport Council International (ACI) tarafından yürütülen Airport Carbon Accreditation (ACA) programı kapsamında ortak çalışmalar yapılmaktadır.

Karbon yönetimine ek olarak TS EN ISO 14001 standardının yürürlükteki versiyonu havalimanlarında uygulanmakta, Gürültü, Atık ve Atıksu ile Kimyasal yönetimi, çalışan personel ve yolcularda çevre bilinci oluşturulması adına eğitimleri kapsayan çalışmalar devam etmektedir.


 

Sessiz Terminal Projesi

Son yıllarda artan yolcu sayısıyla birlikte havalimanlarında artan anons kirliliğinin azaltılması adına başlatılan uygulama kapsamında;

Havalimanlarında yolcuların uçağa erişim kolaylığı göz önünde bulundurularak; gerçekleştirilen anonslarda gereksiz olan anonslar yapılmamakta, gerekli görülen anonsların sayılarında kısıtlamaya  gidilerek anonsların yerine havalimanlarında bulunan Uçuş Bilgi Ekranlarının sayıları ile işlevselliklerinin arttırılması sağlanmaktadır.


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü olarak işletmesini yaptığımız havalimanlarında TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi uygulayarak kalite tüm alanlarda olduğu gibi çevrede de sağlanmaktadır. Bu kapsamda havalimanlarımızda tüm personelimize her yıl çevre eğitimi verilmektedir. Bununla birlikte havalimanlarımızda deneyimli ve çevre konusunda eğitimli personelimiz tarafından her sene iç tetkikler gerçekleştirilmektedir.

 

 

 
 

 


 

Gürültü Yönetimi

Genel Müdürlüğümüz ile TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile ortaklaşa olarak 2010 yılından bu yana  gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde bir kısmı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (ÇGDYY) gereği, büyük bir çoğunluğu ise gönüllülük esasına göre Gökçeada hariç 48 havalimanımızın Stratejik Gürültü Haritaları hazırlanmış olup güncellikleri de takip edilmektedir.


 


 

Ayrıca 7 adet havalimanının (İzmir Adnan Menderes, Antalya, Van Ferit Melen, Muğla Milas-Bodrum, Samsun, Trabzon ve Çanakkale) daha önce hazırlanan haritaları çerçevesinde Gürültü Eylem Planları hazırlanmaktadır. Gürültü Eylem Planları yerel yönetimler ve ilgili Bakanlıklar ile koordineli çalışılarak hayata geçirilecek ve vatandaşımızın maruz kaldığı gürültü düzeyi düşürülerek yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlanacaktır.

Yıllık 50.000 uçuş sayısını aşan havalimanlarında uçaklardaki gürültü seviyesinin ölçümüne yönelik halihazırda İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Antalya Havalimanlarında kurulu olan ANMS sisteminin yerli ve milli yeni bir yazılımla revizyon ve modernizasyon çalışmaları yürütülmektedir.

Atık Yönetimi

DHMİ, havalimanlarında oluşan atıkların yönetimi konusunda da çevre dostu ve sürdürülebilir havalimanı işletmeciliği ilkesiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Kurulan altyapı ve yapılan diğer çalışmalarla havalimanlarındaki tüm atıklar kaynağında ayrıştırılarak uygun şartlarda depolanmakta ve imha tesisleri ile belediyelerin düzenli depolama alanlarına ulaştırılmaktadır. Geri dönüştürülebilir atıklar ise geri kazanıma gönderilerek ekonomiye katkı sağlanmakta, doğal kaynak tüketimi azaltılmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından israfın önlenmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılması amacıyla başlatılan ve sonrasında mevzuat haline getirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında DHMİ tarafından işletilen tüm havalimanları Temel Seviye Sıfır Atık Belgesini almıştır. Yönetmelik gereği 1 yılını dolduran havalimanlarının bir üst seviye belgeye geçiş yapması adına gerekli çalışmalar yürütülmektedir.


 

Atık Su Yönetimi

Kuruluşumuz faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıksular, çevre mevzuatına uygun şekilde yönetilmektedir. Bazı Havalimanlarımız atıksularını ilgili belediyenin atıksu altyapı tesisine bağlantı izin belgesi alarak vermekte olup, bazı havalimanlarımız ise atıksularını Atıksu Arıtma Tesisinde arıtarak alıcı ortama deşarj etmektedir. Atıksu Arıtma Tesisi bulunan havalimanlarımızın tamamı atıksu konusunu kapsayan çevre iznine sahip olmakla birlikte mevzuat gereği atıksu analizleri yasal süre içerisinde yaptırılmaktadır.

Atık yağlar ve bitkisel atık yağlar ile karışmış atık sular kanalizasyona verilmeden önce yağ tutucu sistemler ile arıtılmaktadır.

DHMİ tarafından işletilen ve buzlanmayı giderici/önleyici faaliyetlerin gerçekleştirildiği Havalimanlarında de-icing/anti-icing sıvıları uygun altyapı sistemleri ile toplanmakta ve bertaraf ettirilmektedir.

Vahşi Hayat Ve Kuşla Mücadele

Vahşi hayatla mücadelede hedef, uçuş ve yer emniyetine yönelik olumsuz etkilerin giderilmesidir. Havalimanı içinde ve çevresindeki kuş aktiviteleri, uçakların uçuş emniyeti açısından potansiyel tehlikedir.

Genel Müdürlüğümüzce işletilmekte olan 49 havalimanımızda vahşi hayat ve kuşla mücadele hizmetleri, üyesi bulunduğumuz Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından yayımlanan Annex-14 standartları ile ICAO Doküman 9137-AN/898 (Part 3- Kuş Kontrol ve Azaltma/Önleme) ve Doküman 9332-AN/909'da (ICAO Kuş Çarpmaları Bilgi Sistemi Rehberinde) yer alan uygulama esasları, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanun/Yönetmelikleri ve söz konusu kanun/yönetmeliklere uygun olarak oluşturulan “Havalimanları İşletme Hizmetleri Yönergesi" usul ve esasları kapsamında yürütülmektedir.