Oturum Aç

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

İşletme Dairesi Başkanlığı

88 Logo
red Logo
444 34 64

Elektrik Şube Müdürlüğü

Yazı Boyutu
A

Görev ve Sorumluluklar


 • Türkiye Hava Sahasının düzenlenmesi, kontrolü ve Havalimanlarının işletilmesi sırasında gerekli olan tesis, donanım, teçhizat ve sistemlerin elektrik enerjisi ihtiyaçlarının karşılanması ve elektrik enerjisi için gerekli olan elektrik sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve elektrik sistemlerinin yenilenmesi DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Dairesi Başkanlığı Elektrik Şube Müdürlüğü koordinesinde Havalimanları Elektrik birimleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • DHMİ Genel Müdürlüğü bünyesindeki elektrik birimlerinin birinci öncelikli görevi; Seyrüsefer emniyetini sağlamak için gerekli olan RADAR sistemleri, VOR sistemleri, ILS sistemleri gibi Seyrüsefer cihazlarının kesintisiz elektrik enerjisini sağlamak, ICAO dokümanlarında belirtilen kriterlere göre gerekli elektrik tesislerini kurmak, işletmek ve tüm elektrik sistemlerinin arıza, bakım onarımını yapmak;
 • Seyrüsefer Kolaylıkları olan; uçakların doğru yaklaşmasını sağlayan Yaklaşma ışıkları, uçaklara görerek düzgün iniş açısı sağlayan PAPI sistemleri, Uçakların Emniyetli inişini sağlayan Pist Özel Aydınlatma sistemlerini temin ederek, ICAO dokümanlarında belirtilen kriterlere göre gerekli tesislerini kurmak ve tüm sistemlerin bakım onarımını yapmak;
 • Bununla birlikte Kule sistemlerinin, uçuş kontrol ve uçuş haberleşme birimlerinin cihazlarına kesintisiz enerji sağlamak, ICAO ve dokümanlarında belirtilen kriterlere göre gerekli elektrik tesislerini kurmak, cihazların, tüm elektrik sistemlerinin bakım onarımını yapmak;
 • Ayrıca Terminal hizmetlerinin, çeşitli kurum ve kuruluşların elektrik enerjisini temin ve tesis ederek, bu kuruluşların elektrik sistemlerinin kanun ve yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek;
 • Havalimanlarında Mesleki Denetimler gerçekleştirmek;
 • ​Elektrik Personelinin;
           1) Havalimanlarındaki Personel planlaması, (ihtiyaçlarının belirlenmesi.);

           2) Personel hareketleri(Görevlendirme, Arıza onarımına sevk etme v.b.);

           3) Personelin Eğitimi(Tüm Havalimanı personelinin genel ve teknolojik gelişim eğitimini gerçekleştirmek);

           4) Havalimanı Elektrik Personelinin EKAT eğitimlerinin takibi;

 • Elektrik Mühendisi olmayan Havalimanlarına Sorumlu Elektrik Mühendisi görevlendirmeleri yapmak;
 • Sorumlu Elektrik Mühendislerinin kontrol ve nezaretinde gerçekleştirilen Havalimanı YG Sistemleri ve Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarının topraklama ölçümlerinin takibi, Yüksek Gerilim Sistem Kontrolü ve Topraklama ölçümlerinin yapıldığını kontrol etmek;
 • ​Havalimanlarında Elektrik Personelinin kullandığı ölçü aletlerinin kalibrasyonlarının Elektronik Dairesi Başkanlığı Merkez Laboratuvarında yapılması konusunda koordine sağlamak,​

1-Elk.jpg

2-Elk.jpg


Seyrüsefer Yardımcı İstasyonları

 • İstasyonların YG-AG ve ENH ihtiyaçlarının belirlenmesi keşiflendirilmesi,    projelendirilmesi, Şartname ve ihale hazırlıklarının yapılması, ihale edilmesi, yapımı ve kontrolü, sistemin devreye alınması;
 • İstasyonların Elektrojen Grupları (Jeneratör) ihtiyaçlarının belirlenmesi keşiflendirilmesi projelendirilmesi, şartname ve ihale hazırlıklarının yapılması, ihale edilmesi, yapımı, muayene ve kontrolü, sistemin devreye alınması;
 • ​İstasyonların UPS (Kesintisiz Güç Kaynakları) ihtiyaçlarının belirlenmesi keşiflendirilmesi, projelendirilmesi, Şartname ve ihale hazırlıklarının yapılması, ihale edilmesi, yapımı, muayene ve kontrolü, sistemin devreye alınması;

Özel Aydınlatma Sistemleri

 • Havalimanı Özel Aydınlatma sistemleri ihtiyaçlarının ICAO dokümanlarında belirtilen kriterlere göre belirlenmesi, keşiflendirilmesi, projelendirilmesi, Şartname ve ihale hazırlıklarının yapılması, ihale edilmesi, yapımı, muayene ve kontrolü, sistemin devreye alınması;
 • Özel aydınlatma malzeme ihtiyaçlarının ICAO dokümanlarında belirtilen kriterlere göre belirlenmesi, şartname ve ihale hazırlıklarının yapılması, fabrika ve depo muayenelerinin yapılması, ihtiyaç yerlerine gönderilmesi;
 • Havalimanı Özel Aydınlatma sistemlerinin arıza yapan malzemelerinin onarımı ve yedek malzeme temini;
 • PAPI sistemleri, Yaklaşma ışık sistemleri, Pist Işık sistemleri ve diğer özel aydınlatma sistemlerinin uçuş kontrollerinin yaptırılması, devreye alınması;
 • ​Fotometrik ölçümlerin yapılıp yapılmadığının takibini yapmak ve gerekli iyileştirmelerin yapılmasını sağlamak;
 • Pist Özel Aydınlatma Kontrol ve İzleme Sistemi revizyon projelerini gerçekleştirmek;


3-Elk.jpg


AIP ve NOTAM Bilgileri


 • Elektrikle ilgili AIP bilgilerinin hazırlanması, takibi güncellenmesi;​
 • Elektrikle ilgili NOTAM bilgilerinin kontrolü ve takibini yapmak;

Havalimanları Elektrojen Grupları (Jeneratör) ve Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS)


 • Havalimanlarının ve bağlı Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarının yedek enerji ihtiyacı dikkate alınarak Elektrojen Grupları İhtiyaçların belirlenmesi, Şartname ve ihale hazırlıklarının yapılması, fabrika ve depo muayenelerinin yapılarak temininin sağlanması;
 • Havalimanlarının ve bağlı Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarının yedek enerji ihtiyacı dikkate alınarak UPS (Kesintisiz Güç Kaynakları) ihtiyaçların belirlenmesi, şartname ve ihale hazırlıklarının yapılması, fabrika ve depo muayenelerinin yapılarak teminini sağlanması;
4-Elk.jpg


Havalimanlarının YG - AG, ENH Sistemleri, Parafudr ve Paratoner Sistemleri

 • İhtiyaçların belirlenmesi;
 • Projelendirilmesi;
 • Şartname hazırlanması ve ihale edilmesi;
 • Kontrollük hizmetlerinin yerine getirilmesi;
 • Ödeme ve hak edişlerin hazırlanması;
 • Uygulama projelerinin incelenip onaylanması;
 • Kabul ve kesin hesap işlemlerinin yapılması;
5-Elk.jpg
6-Elk.jpg

Yetkiler

 • Havalimanlarının yetki limitleri üzerindeki işler ve demirbaşlar için yetki Onayı almak, Havalimanlarını yetkilendirmek;

Arıza Durumu

 • Havalimanı sistem arızalarında organizasyon yapılması;​
 • Gerekiyorsa yerinde tespit ve malzeme, ekipman temini, personel görevlendirilerek arızanın takibi;

Yatırım - Proje 

 • Havalimanlarının elektrik işlerinin İşletme Bütçesi fasıllarının oluşturulması;
 •  Havalimanlarının elektrik revizyon işlerinin yatırım fasıllarının oluşturulması;

Yenilenebilir Enerji Sistemleri


 • Havalimanlarının elektrik ihtiyaçları için özellikle seyrüsefere yönelik sistemler (Radar, SSY İstasyonları, Havalimanı Özel Aydınlatma Sistemleri, Hava Trafik Kontrol Kulesi v.b) gibi elektriksel olarak öncelikli sistem, tesis ve cihazlar için ihtiyaç duyulan elektrik enerjisinin; temiz, güvenilir ve çevreye duyarlı olması nedenlerine bağlı olarak fotovoltaik sistemler kurmak, Yenilenebilir Odaklı Havalimanları projelerini hayata geçirmek.

​​7- Elk.jpg

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı GES

8-Elk.jpg

Antalya Havalimanı Cırnık Radar İstasyonu GES


App img

DHMİ Mobil Uygulaması

DHMİ Mobil uygulamasını ÜCRETSİZ İndirin

 • HABERLER VE
  DUYURULAR
 • İHALE İLANLARI
 • PAT SAHA DURUMU
 • DHMİ TV
 • PROJELER
 • İLETİŞİM
 • ÇEK GÖNDER