Oturum Aç

Republic of Türkiye Ministry of Transport and Infrastructure

General Directorate Of State Airports Authority

88 Logo
red Logo
444 34 64

TR

Dictionary of Aviation Terms

Font Size
A

Türkçe Terim İngilizce Terim AÇIKLAMA
c Cohesion Kohezyon
C/F Workability İşlenebilirlik
CA Cabin Attendant Kabin Memuru
CAA Civil Aviation Authority Sivil Havacilik Otoritesi
CAB Cabin (crew) Kabin Ekibi
CACS Card Access Control System Kartlı Geçiş Kontrol Sistemi
CANSO Civil Air Navigation Service Sivil Hava Seyrüsefer Hizmet
CAT CategoryClear Air Kategori veya Açık Hava Türbülansı
CAT I Category I (one) Approach Kategori 1 Yaklaşması
CAT II Category II (two) Approach Kategori 2 Yaklaşması
CAT III Category III (three) Approach Kategori 3 Yaklaşması
CAVOK Visibility, Cloud and Present Weather Better Than Prescribed ValuesConditions Bildirilen Değer veya Koşullardan Daha İyi Görüş, Bulut veya Hava Durumu
CB Cumulonimbus Kümülonimbüs
CBBG Cabin Baggage Yolcu Beraberi Bagajı
CBR California Bearing Ratio Kaliforniya Taşıma Oranı
CBT Computer-Based Training Bilgisayar Destekli Eğitim
CC Crew Concept Herhangi bir bakım faaliyetinin gerekli olmadığı ve uçağın planlanan uçuş için uygun olduğunun temini olan faaliyetlerin pilot sorumluluğunda gerçekleştirilebildiği uçuş öncesi kontroldür.
CCH Crew Change Ekip Değişimi
CCM Cabin Crew Manual Kabin Ekibi El Kitabı
CCM Cabin Crew Member Kabin Memuru
CCR Constant Current Regulators Sabit Akım Regülatörü
CCTM Cabin Crew Training Manual Kabin Eğitim El Kitabı (THY
CCTV Closed Circuit TV Kapalı Devre TV Sistemi
CDL Configuration Deviation List Konfigürasyon Sapma Listesi
CDR Conditional Route Şartlı Yol
CEAC Committee For European Airspace Coordination Avrupa Hava Sahası Koordinasyon Komitesi
CFIT Controlled Flight Into Terrain Engebeli Arazilerde Kontrollü
CFL Cleared Flight Level Müsaade Edilen Uçuş Seviy
CFMU Central Flow Management Merkezi Akış Yönetim Birimi
CHD Child Çocuk
CHG Modification Message Değişiklik Mesajı
CHML Child/Junior Meal Çocuk Yemeği
CI Course Indicator Rota Göstergesi
CIDIN Common ICAO Data Interchange Network ICAO Ortak Veri Değişim Ağı
CIP Commercial Important Ticari Açıdan Önemli Kişi
CIP Convergence and Implementation Plan Yakınsama ve Uygulama Planı
CIV Civil Sivil
CL Centre Line Merkez Hattı
CL Checklist Kontrol Listesi
CLR ClearCleared To -e serbestsiniz
CLSD Closed Kapalı
CMB Climb Tırmanış
CNL CancelCancelled İptal veya İptal Edilmiş
CNS/ATM Communication Navigation Surveillance and Air Traffic Haberleşme Seyrüsefer, Gözetim ve Hava Trafik Yönetimi
COC Cockpit (crew) Uçuş (Kokpit) Ekibi
COM Communication Haberleşme
COMINT Communication Intelligence Muhabere İstihbaratı
CONC Concerning İlgili
CONX Connect (ing) (ion) (ed) Bağlantı
COO/PLC Coordinator / Planner Koordinatör / Planlama
COOR CoordinateCoordination Koordine veya İş Birliği
COP Change Over Point Değiştirme Noktası
COR CorrectCorrected Düzelt veya Düzeltilmiş
COSPAS - SARSAT Cosmicheskaya Sistema Poiska Avariynyh Sudov- Satellite-Aided Search and Rescue Tracking Uydu Destekli Arama Kurtarma
COUR Courier Kurye
CP Captain (Commander Kaptan Pilot
CPDLC Controller-Pilot Data Link Kontrolör - Pilot Haberleşme
CPL Current Flight Plan message Geçerli Uçuş Plan Mesajı
CPL Commercial Pilot Licence Ticari Pilot Lisansı
CQR Cabin Quality Report Kabin Kalite Raporu
CRC Cyclic Redundancy Check Dönüşsel Artıklık Denetimi
CRE Class Rate Examiner Sınıf Yetkisi Kontrol Pilotu
CRI Class Rate Instructor Sınıf Yetkisi Öğretmeni
CRM Crew Resource Management Ekip Kaynak Yönetimi
CRP Compulsory Reporting Point Zorunlu Rapor Noktası
CSR Confidential Safety Report Gizli Uçuş Emniyet Raporu
CTA Control Area Kontrol Sahası
CTOT Calculated Take-off Time Hesaplanmış Kalkış Zamanı
CTR Control Zone Kontrol Bölgesi
CUTE Common Use Terminal Ortak Kullanımlı Terminal
CVR Cockpit Voice Recorder Kokpit Ses Kayıt Cihazıdır
CWP Controller Working Position Kontrolör Çalışma Pozisyonu
CWY Clearway Aşma Sahası
CXX Cancellation of Flight Uçuşun İpta