Oturum Aç

Republic of Türkiye Ministry of Transport and Infrastructure

General Directorate Of State Airports Authority

88 Logo
red Logo
444 34 64

TR

Dictionary of Aviation Terms

Font Size
A

Türkçe Terim İngilizce Terim AÇIKLAMA
T/O Take off Kalkış
TA Transition Altitude Geçiş İrtifası
TAARFO ------------------- Hava Kurtarma ve Yangın Görevlileri Derneği
TACAN UHF Tactical Air Navigation Aid UHF Taktik Hava SeyrüseferYardımcısı
TAF Tactical Air Force Taktik Hava Kuvveti
TAF Terminal Aerodrome Forecast Havaalanı Hava Tahmini
TAİMA Turkish AeronoticalInformation Association Türkiye Havacılık Bilgi YönetimiDerneği
TAR Terminal Area SurveillanceRadar Terminal Sahası Gözlem Radarı
TAS True Airspeed Gerçek Hava Hızı
TATCA Turkish Air Traffic ControllersAssociation Türkiye Hava Trafik KontrolörleriDerneği
TATSETPA Turkish Air Traffic Safety Electronics Technical PersonelAssociation Türkiye Hava Trafik Emniyeti Elektronik Teknik Elemanlar Derneği
TAX Taxing Uçağın Yerde Rule Yapması yada Taksi
TC Tropical Cyclone Tropik Siklon
TCAS Traffic Collision AvoidanceSystem Trafik Çarpışma Önleme Sistemi
TCP/IP Transmission Control ProtocolInternet Protocol İletim Kontrol Protokolü/İnternet Protokolü
TCU Towering Cumulus (cumulus congestus clouds) Çok Yüksek Kümülüs
TDO Tornado Kasırga
TDOA Time Difference Of Arrival Geliş Zamanı Farkı
TDZ Touch Down Zone Teker Koyma Bölgesi
TEL Telephone Telefon
TEMPO TemporaryTemporarily Geçici, Geçici Olarak
TFC Traffic Trafik
THK Turkish AeronauticalAssociation Türk Hava Kurumu
THR Threshold Eşik
THRU Through Vasıtasıyla
TIL Until e.. kadar
TIP Threat Image Projection Tehdit Unsurlarının Görüntülenmesi
TKOF Take-Off Kalkış
TL Transition Level Geçiş/İntikal Seviyesi
TLB Technical Logbook Teknik Kayıt Defteri
TLOF Touchdown and Lift-Off Area Konma ve Havalanma Sahası
TMA Terminal Control Area Terminal Kontrol Sahası
TO Tecnical Order Teknik (Emir), Talimat
TOC Terminal Operation Center Terminal Operasyon Merkezi
TODA Take-off Distance Available Mevcut Kalkış Mesafesi
TOM Terminal Operation Manuel Terminal İşletme Kitabı
TORA Take-Off Run Available Mevcut Kalkış Koşu Mesafesi
TRACECA Transport Corridor Europe Caucuses Asia Avrupa-Kafkasya-Asya Taşıma Koridoru
TSOA Time Sum Of Arrival Geliş Zamanları Toplamı
TTR Target Tracking Radar Hedef Takip Radarı
TURB Turbulence Türbülans
TVOR Terminal VOR Terminal VOR
TWR Tower Meydan Kontrol Kulesi
TWY Taxiway Taksi Yolu
Tx Transmitter Verici
TX Transmitter Station Verici İstasyonu
TXT Text Metin
TYP Type of Aircraft Hava Aracı Tipi