Oturum Aç

Republic of Türkiye Ministry of Transport and Infrastructure

General Directorate Of State Airports Authority

88 Logo
red Logo
444 34 64

TR

Dictionary of Aviation Terms

Font Size
A

Türkçe Terim İngilizce Terim AÇIKLAMA
D Dangerous Area Tehlikeli Saha
DA/DH Decision Altitude/Height Karar İrtifası/Yüksekliği
DACOS/DCS Data Communication System Veri İletişim Sistemi
dB Decibel Desibel
DCS Departure Control System Kalkış Kontrol Sistemi
DCT Direct (In relation to flight Doğrudan ( Uçuş plan izinleri ve yaklaşma tipi ile
DDS Data Display System Veri Gösterim Sistemi
DEAF Mute Deaf (-mute) passenger İşitme Engelli Yolcu
DEBI Data Exchange by Internet İnternet Üzerinden Veri
DEG Degrees Derece
DEP DepartDeparture Kalkış veya Kalkma
DEP DepartDeparture Kalkış veya Kalkma
DEST Destination Gidilecek Yer
DETRESFA Distress Phase Tehlike Hali
DF Downlink Format Cevap Formatı
DFDR Digital Flight Data Recorder Sayısal Uçuş Veri Kaydedici
DFTI Distance From Touchdown Teker Koyma Noktasından Uzaklık Göstergesi
DGCA Directorate General of Civil Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
DGR Dangerous Goods Tehlikeli Madde Kuralları
DGS Docking Guidance System Uçak Park Ettirme Sistemi
DHMİ State Airports Authority Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
DIG Date Time Group Tarih Saat Grubu
DISTR Distribution Dağıtım
DIV Diversion Yedek Havaalanına İniş veya Yol Değişikliği
DL Data Link Veri Hattı
DLA Delay Message Gecikme Mesajı
DLC Data Link Communication Veri Hattı Haberleşmesi
DLHİ Republic of Turkey Ministry of Transport Ports and Airpots Construction General Directorate Demiryolları, Limanlar, Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü
DME Distance Measuring Equipment Mesafe Ölçüm Cihazı
DOC Document Document
DOF Date of Flight Uçuş Tarihi
DSE Double Side Band Çift Kenar Band
DUPE Duplication Mükerrer
DUPE Duplication Mükerrer
DUR Duration Süre
DVOR Doppler VOR Mania Yansımalarından Daha Az Etkilenen, Anten Sistemi Geliştirilmiş VOR Cihazı