Oturum Aç

Republic of Türkiye Ministry of Transport and Infrastructure

General Directorate Of State Airports Authority

88 Logo
red Logo
444 34 64

TR

Dictionary of Aviation Terms

Font Size
A

Türkçe Terim İngilizce Terim AÇIKLAMA
Pa Pascal 1 m² lık yüzeye etkı eden 1 n’luk kuvvetin oluşturduğu basınçtır.
PANS Procedures For Air Navigation Services Hava Seyrüsefer Hizmetleri İçin Usuller
PANS-ATM Procedures For Air Navigation Services - (Doc 4444) Air Hava Seyrüsefer Hizmetleri İçin Usuller- Hava Trafik Yönetimi
PANS-OPS Procedures For Air Navigation Services - Aircraft Operations Hava Seyrüsefer Hizmetleri İçin Usuller - Hava Aracı Operasyonları
PAPI Precision Approach PathIndicator Hassas Yaklaşma Yol Göstergesi
PAR Precision Approach Radar Hassas Yaklaşma Radarı
PAT Sahası - Pist-Apron-Taksiyolu
PATC Precision Approach TerrainChart Hassas Yaklaşma Arazi Planı
PAX Passenger Yolcu
PBB Passenger Boarding Bridge Yolcu Biniş Köprüsü
PBN Performance-Based Navigation Performans Tabanlı Seyrüsefer
PCN Pavement ClassificationNumber Kaplama Sınıflandırma Numarası
PD Probability of Detection Tespit Olasılığı
PE Perishable Cargo Kolay Bozulan Kargo
PED Portable Electronic Devices Uçakta Yolcu Beraberinde Taşınabilir Elektronik Cihazlar
PEDS Primary Explosive DetectionSystem Birincil Patlayıcı Madde TespitSistemi
PENS PAN European NetworkService PAN Avrupa Ağ Hizmeti
PER Performance Performans
PERM Permanent Devamlı/Sürekli/Kalıcı
PF Pilot Flying Uçağı Kumanda Eden Pilot
PIC Pilot-in-Command Uçuş süresince, bir uçağın emniyetinden ve harekatından sorumlu olan pilot.
PICUS Pilot in Command Under Supervisor Gözetim altındaki sorumlu pilotu veya bu şekilde yapılan uçuş süresi
PIF Pilot Information File Pilot Bilgi Dosyası
PIL Passenger Information List Yolcu Bilgi Listesi
PJE Parachute Jumping Exercise Paraşütle Atlama Tatbikatı
PLB Pernonnel Location Becon Personel Yer Tesbit Bikını
PLC Planning Controller Planlama Kontrolörü
PLN Flight Plan Uçuş Planı
PM Pilot Monitoring Uçuşu Gözlemleyen Pilot
PNF Pilot Non Flying Uçmayan Pilot
PPI Plan Position Indicator Plan Pozisyon Göstergesi
PPL Private Pilot Licence Hususi Pilot Lisansıdır
PRF Pulse Repetition Frequency Darbe Tekrar Frekansı
PRI Pulse Repetition Interval Darbe Tekrar Aralığı
PRKG Parking Park
PSGR Passenger Yolcu
PSN Position Pozisyon
PSR Primary Surveillance Radar Birincil Gözetleme Radarı
PTT Push/Press to Talk Bas - Konuş
PWR Power Güç