Oturum Aç

Republic of Türkiye Ministry of Transport and Infrastructure

General Directorate Of State Airports Authority

88 Logo
red Logo
444 34 64

TR

Dictionary of Aviation Terms

Font Size
A

Türkçe Terim İngilizce Terim AÇIKLAMA
L Left(Runway Identification Sol (Pist tanıtması)
LAM Local Area Multilateration Yerel Alan Multilaterasyon
LAN Local Area Network Yerel Alan Ağı
LASER Ligt Amplification by Stimulated Emission of Lazer Işınlamanın tahrik edilmiş yayını yolu ile ışık şiddetlendirilmesi (Yükseltilmesi
LAT Latitude Enlem
lb libre 453,6 grama denk gelen ağırlık bırımı
LCA Lowest Coverage Altitude Asgari Kapsama İrtifası
LCD Liquid Cristal Display Sıvı Kristal Ekranı
LCG Load Classification Group Yük Sınıflandırma Grubu
LCIP Local Convergence AndImplementation Plan Yerel Yakınsama ve Uygulama Planı
LCN Load Classification Number Yük Sınıflandırma Numarası
LDA Landing Distance Available Mevcut İniş Mesafesi
LDCS Local Departure Control Yerel Kalkış Kontrol Sistemi
LDG Landing İniş
LDI Landing Direction Indicator İniş Yön Göstergesi
LED Light Emitting Diode Işık Yayan Diyot
LF Low Frequency Düşük Frekans
LGTD Lighted Işıklandırılmış
LHO Live human organsfreshhuman blood Canlı Organ veya Taze İnsanKanı Nakli
LIDAR Light Detection and Ranging Işıkla Tesbit ve Menzil Bulma
LIMAS Line MaintenanceAutomation System Hat Bakım Otomasyon Sistemidir
LLZ Localizer Lokalayzır /Konumlandırıcı
LMC Last Minute Change Son Dakika Değişikliği
LMT Local Mean Time Yerel Saat
LoA List of Aerodrome Hava Alanları Listesi
LOA Letter of Agreement Anlaşma Mektubu
LOC LocalLocallyLocated Yerel, Yerel Olarak, Konum, Konumlandırılmış
LON Longitude Boylam
LOPAR Low Power Acquisition Radar Alçak Takatlı Yakalama Radarı
LORAN Long Range Air Navigation System Uzun Mesafe Hava Seyrüsefer Sistemi
LVO Low Visibility Operation Düşük Görüş Operasyonu
LVTO Low Visibility Take-off Düşük Görüş Kalkışı