Oturum Aç

Republic of Türkiye Ministry of Transport and Infrastructure

General Directorate Of State Airports Authority

88 Logo
red Logo
444 34 64

TR

Dictionary of Aviation Terms

Font Size
A

Türkçe Terim İngilizce Terim AÇIKLAMA
F/CL First Class Birinci Sınıf
f/FREQ Frequency Frekans
FA Final Approach Son Yaklaşma
FAA Fedaral AviationAdministration Federal Havacılık İdaresi(ABD)
FAC Facilities Kolaylıklar
FAF Final Approach Fix Son Yaklaşma Fiksi
FAL Facilition of International AirTransport Uluslararası Hava Ulaşım Kolaylığı
FAM First Aid Manual İlk Yardım El Kitabı
FANS Future Air Navigation Systems Gelecekteki Hava SeyrüseferSistemleri
FAP Final Approach Point Son Yaklaşma Noktası
FATO Final Approach and Take-OffArea Son Yaklaşma ve Kalkış Sahası
FATO Final Approach and Take-offArea Helikopterlerin İniş YapacağıÇizgili Beton Alan.
FAX Facsimile/Fax Faks
FCOM Flight Crew Operations Uçuş Ekibi İşletme El Kitabı
FCOS Flight Computer Operating Uçuş Bilgisayarı İşletim Sistemi
FCST Forecast Hava Tahmini
FD Flight Disposition Message orFlight Director Uçuş Direktörü
FDM Flight Data Monitoring Uçuş Verileri İzleme (UVİ) Sistemi
FDPS Flight Data Processing System Uçuş Veri İşleme Sistemi
FDR Flight Data Recorder Uçuş Veri Kayıt Sistemi
FDT Flight Duty Time Uçuş Görev Zamanı
FEW Few Az, (1/8 – 2/8)
FG Fog Sis
FIC Flight Information Centre Flight Information Centre Uçuş Bilgi Merkezi
FIDS Flight Information DisplaySystem Uçuş Bilgi Görüntüleme Sistemi
FIR Flight Information Region Uçuş Bilgi Bölgesi
FIS Flight Information Service Uçuş Bilgi Hizmeti
FL Flight Level Uçuş Seviyesi
FLT Flight Uçuş
FLTCK Flight Check Uçuş Kontrol
FM From …..den/dan
FM Frequency Modulation Frekans Modülasyonu
FMP Flow Management Position Akış Yönetim Pozisyonu
FMS Flight Management System Uçuş Yönetim Sistemi
FMU Flow Management Unit Akış Yönetim Birimi
FNPT Flight & NavigationProcedures Trainers Uçuş ve Seyrüsefer UsulleriEğitimci Cihazı.
FO First Officer Yardımcı Pilot
FOD Foreign Object Damage Yabancı Madde Hasarı
FODA Flight Operation Data Analyze Uçuş Operasyonları Veri Analizi
FPL Filed Flight Plan Message Doldurulmuş Uçuş Plan Mesajı
FRAG Fragile Baggage Kırılabilir Eşya (bagaj
FREQ Frequency Frekans
FRNG Firing Atışlı
FRQ Frequent Sık sık
FRUIT False Replies From UndesiredInterrogator Transmission İstenmeyen Sorgulayıcı Sorgulamalarından KaynaklananYanlış Cevaplar
FSK Frequency Shift Keying Frekans Kaymalı Anahtarlama
FSK Frequency Shift Keying Frekans Kaymalı Anahtarlama
FSM Flight Safety Manual Uçuş Emniyet El Kitabı
FT Feet (Dimensional unit) Fit (Ölçü birimi)
FTC Fast Time Constant Sürat Zaman Sabitesi
FTD Flight Training Device Uçuş Eğitim Cihazları
FTO Flight Training Organisation Uçuş Eğitim Organizasyonu
FUA Flexible Use of Aerospace Hava Sahasının Esnek Kullanımı
FWD Falling Weight Deflectemeter Düşen Ağırlıklı Sehim ÖlçümAleti
FZ Freezing Donan
FZDZ Freezing Drizzle Donan Çisenti
FZFG Freezing Fog Donan Sis
FZRA Freezing Rain Donan Yağmur