Oturum Aç

Republic of Türkiye Ministry of Transport and Infrastructure

General Directorate Of State Airports Authority

88 Logo
red Logo
444 34 64

TR

Dictionary of Aviation Terms

Font Size
A

Türkçe Terim İngilizce Terim AÇIKLAMA
O/R On Request İstek Üzerine
OAC Oceanic Area Control Center Okyanus Bölgesi Kontrol Merkezi
OAT Operational Air Traffic Operasyonel Hava Trafiği
OBST Obstacle Mânia
OCA Oceanic Control Area Okyanus Kontrol Sahası
OCA/H Obstacle Clearance AltitudeHeight Mania Klerans İrtifası/Yüksekliği
OCC Operations Control Center Operasyon Kontrol Merkezi
OCO Operations Control Officer Operasyon Kontrol Memuru
ODID Operational Data and InputDisplay Operasyonel Veri ve GirişEkranı
OFP Operational Flight Plan Operasyonel Uçuş Planı
OFZ Obstacle Free Zone Maniasız Bölge
OJT On the Job Training İş Başı Eğitimi
OLDI On Line Data Interchange Online Veri Değişimi
OM Outer Marker Dış Marker
OM Operations Manual Dış Marker
OM Operations Manual Operasyon El Kitapları
OML Operation Multi CrewLimitation Operasyonel Çoklu Uçuş EkibiKısıtlaması
ONS Ounce 28,35 grama denk gelen ağırlık birimi
OPMET Operational Meteorological Uçuş Harekâtı ile İlgili Meteoroloji
OPR Operator / Operate / Operative / Operating / Operational İşletici / İşletme/Faal/İşleten/
OPS Operations Uçuşla İlgili Faaliyetler
ORB Orbit Dairesel Uçuş (Orbit)
OSL Operational Safety Limitation Operasyonel Emniyet Pilotu