Oturum Aç

Republic of Türkiye Ministry of Transport and Infrastructure

General Directorate Of State Airports Authority

88 Logo
red Logo
444 34 64

TR

Dictionary of Aviation Terms

Font Size
A

Türkçe Terim İngilizce Terim AÇIKLAMA
H24 Continuous Day and NightService Gece ve Gündüz Devam EdenHizmet
HA Continuous Day and Night Service Gece ve Gündüz Devamlı Hizmet
HAA Height above airportelevation Havaalanı Üzerinde İrtifa
HAPI Helicopter Approach PathIndicator Helikopter Yaklaşma Yolu Göstergesi
HAT Height Above Touchdown Teker Koyma Noktası Üzerindeki Yükseklik
HAVELTED ----------------- Havacılık Elektriği Teknik ElemanlarıDerneği
HDG Heading Uçuş Başı
HDG Heading Uçuş Başı
HDLC High-Level Data Link Control Yüksek Seviye Veri Hat Kontrolü
HDLC High-Level Data Link Control Yüksek Seviye Veri Hat Kontrolü
HEA Heavy Cargo Item (150 kg or Ağır Kargo
HEL Helicopter Helikopter
HF High Frequency Yüksek Frekans
HFDL High Frequency Data Link Yüksek Frekans Veri Hattı
HGT Height Yükseklik
HIJ Hijack Uçak Kaçırma
HIL Hold Item List Asgari Teçhizat Listesi
HI-LO High-Low MechanicalDetector Yüksek Alçak Pürüzlülük Mekanik Dedektörü
HIPAR High Power Acquisition Radar Yüksek Takatli Yakalama Radarı
HJ Sunrise To Sunset Gündoğumundan, Günbatımına Kadar
HJ Sunrise To Sunset Gündoğumundan, Günbatımına Kadar
HLDG Holding Bekleme
HMI Human Machine Interface İnsan Makine Arayüzü
HN Sunset To Sunrise Günbatımından, Gündoğumuna Kadar
HO Service Available To Meet Operational Requirements Uçuşla İlgili GereksinmeleriKarşılayacak Hizmet Varlığı
HOG Heading Uçuş Başı (Yön)
HOSP Hospital Aircraft Hastane Uçağı
HPA ------------------------- Yüksek Performanslı Uçak
hPa Hectopascal Hektopaskal (100 paskala eşitbasınç birimi)
HR Hour Saat
HS Service Avaible During Hours of Scheduled Operations Tarifeli Uçuş Süresince Sağlanan Hizmet
HUM Human Resources İnsan Kaynakları
HVAC Heating-Ventilating-AirConditioning Isıtma, Havalandırma, Soğutma Sistemleri
HX Cancelled Flight Plan İptal Edilen Uçuş Planı
HX No Specific Working Hours Belirli Çalışma Saati Olmayan
Hz Hertz Frekans Birimi