Oturum Aç

Republic of Türkiye Ministry of Transport and Infrastructure

General Directorate Of State Airports Authority

88 Logo
red Logo
444 34 64

TR

Dictionary of Aviation Terms

Font Size
A

Türkçe Terim İngilizce Terim AÇIKLAMA
jamming yayının bozulması Uçağın radar üzerine görünümünü veya radyo haberleşme/ seyrüseferinde yayılımı/ kabulunü bozan elektronik veya mekanik parazit.
JAR-145 onaylı kuruluş --- JAA tam üyesi olan bir ülke tarafından JAR-145 kapsamında veya SHGM tarafından SHY- 145 kapsamında yetkilendirilmiş bakım kuruluşudur.
JAR-66 --- JAA tarafından 03.04.1998 tarihli hava aracı bakım personelinin lisanslandırılması konulu yayımlanmış olan kurallarıdır.
JAR-FCL --- Avrupa Havacılık Otoriteleri Birliğinin yayımlamış olduğu uçuş ekibi lisanslandırması düzenlemeleridir.
JAR-STD ---- Avrupa Havacılık Otoriteleri Birliğinin yayımlamış olduğu sentetik eğitim cihazlarına ilişkin kurallarıdır
jet akımı jet stream Yüksek seviyelerde yüksek hızdaki rüzgarların oluşturduğu hava akımı.
jet blast jet blast Jet motor egzozu.
jet blast jet blast Jet motor egzozu.
jet stream jet akımı Yüksek seviyelerde yüksek hızdaki rüzgarların oluşturduğu hava akımı.
job analysis iş analizi Bir adayın yetenek, bilgi, beceri ve diğer karakteristik özelliklerinin işin niteliklerine uygunluğunun belirlenmesi.
job description işin tanımı İşin özellikleri ve amaçları için belirlenen, görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli kişisel yetenek, bilgi, fiziksel ve zihinsel uyum performansları.
joint sealant derz dolgusu Derz kesme işleminden sonra sıra derz doldurma işlemine gelir. Derzler esnek bir malzeme ile doldurulmalıdır. Ancak; derzlerin kırılma ve çatlama riskinin azaltılması gerekiyorsa, bunların yan kenarlarını destekleyecek daha sert bir elastik malzeme ile doldurulması esastır.