​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Anasayfa GLOBAL_AYARLAR_TR GLOBAL_KAPAT_TR GLOBAL_YAZDIR_TR GLOBAL_PAYLAS_TR GLOBAL_YAZI_BOYUTU_TR

Kanun ve Yönetmelikler

DHMİ Genel Müdürlüğü Ana Statüsü
  Dosya Adı
pdf Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) Ana Statüsü
Kanun
  Dosya Adı
pdf 657 Sayılı Devlet Memurlari Kanunu
pdf 4046 Sayılı Özelleştirme Kanunu
doc 3996 Sayılı Yap-İşlet-Devret Kanunu
pdf 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
pdf 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
pdf Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
pdf 5431 Sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
pdf 5335 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
pdf 5793 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
pdf 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kararname ve Yönetmelikler
  Dosya Adı
pdf 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
pdf 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
pdf 97/9707 Sayılı "Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik"
pdf Havaalanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği
pdf DHMİ İhale Yönetmeliği
docx DHMİ Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
pdf DHMİ Sigorta Yönetmeliği
docx DHMİ Muhasebe İşlemleri Uygulama Yönetmeliği
pdf Hava Trafik Emniyeti Elektronik Personeli (ATSEP) Sertifika Ve Lisans Yönetmeliği
pdf Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli (ATC) Lisans Ve Derecelendirme Yönetmeliği
pdf Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
pdf Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
pdf Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği
pdf Kadrolu Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği
pdf Sözleşmeli Personel Sicil Amir Yönetmeliği
docx DHMİ İmza Sirküleri Yönetmeliği
pdf 29/06/2012 Tarih 2012/T-9 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kara
pdf SHY-22 Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği
docx Kasa Banka Yönetmeliği
pdf Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmelik
docx DHMİ Tahsilat Yönetmeliği
pdf DHMİ Arşiv Yönetmeliği
pdf HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ PERSONELİ LİSANS VE DERECELENDİRME YÖNETMELİĞİ (SHY-65-07)
Yönerge ve Talimatlar
  Dosya Adı
pdf DHMİ Havalimanları İşletme Hizmetleri Yönergesi
pdf DHMİ Elektronik Sistemler Yönergesi
pdf DHMİ Havacılık Elektrik Sistemleri Kontrol, Bakım Ve Onarım Yönergesi
pdf DHMİ Mekanik Sistemler Kontrol, Bakım Ve Onarım Yönergesi
rar DHMİ Hava Alanları Follow-Me ve Marshalling Hizmetleri Yönergesi
pdf DHMİ Hava Alanı Altyapı Kontrol, Bakım ve Onarım Yönergesi
pdf DHMİ Havalimanları Karla Mücadele Yönergesi
rar DHMİ Havalimanları PAT Sahalarında Araç Kullanma Yönergesi
pdf DHMİ Hava Alanları Pist Yüzey Şartları Yönergesi
pdf DHMİ Havalimanları Yolcu Köprüleri İşletme Yönergesi
rar DHMİ İkram Üretim ve Servis Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetim İşlemleri Yönergesi
pdf DHMİ Ambulans Kullanma Yönergesi
pdf Tüm Havaalanları Giriş Kartı Talimatı
pdf DHMİ Uçak Kaza Kırım Kurtarma ve Yangınla Mücadele Yönergesi
pdf DHMİ İhtiyaç Fazlası veya Kullanım Dışı Varlıkların Satış Yönergesi
pdf DHMİ Eğitim Yönergesi
pdf DHMİ Afet ve Acil Durum Müdahale Merkezi Yönergesi
pdf AFAD Yönetimi Nöbetçi Memurluğu Özel Talimatı
pdf DHMİ Misafirhane Yönergesi
pdf DHMİ Genel Müdürlüğü Bina ve Tesislerin Yangından Korunması Yönergesi
pdf DHMİ Konut Yönergesi
pdf DHMİ Genel Müdürlüğü SLOT Uygulama Talimatı
pdf Antalya Havalimanında VFR(Görerek Uçuş Kuralları) Uçuş Faaliyetleri İçin Düzenleme
pdf Atatürk Havalimanında VFR(Görerek Uçuş Kuralları) Uçuş Faaliyetleri İçin Düzenleme
pdf Akaryakıt Alım ve Sarf Usülleri Yönergesi
pdf SHT-CNS / CNS Hizmetlerinde Kalite Yönetim Sistemi ve Standardizasyonu
docx E-imza Uygulama Talimatı
doc İmzaların Tescili ve İlanı Uygulama Talimatı
pdf Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) Hizmetleri Yönergesi
docx Kira İhale Yönergesi
docx Pazarlama ve Ticaret Komisyonu Yönergesi
docx Taşınmaz Mal Satış Yönergesi
doc Dhmi Genel Müdürlüğü Teşkilatı Hizmet Binalarının Yangından Korunması Talimatı
pdf DHMİ Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim Yönergesi Havacılık Güvenliği Eğitmen El Kitabı
pdf DHMİ Sivil Havacılık Güvenliği Eğitim YönergesiHavacılık Güvenliği Eğitim Kuruluşu Yetki Belgesi
pdf DHMİ Tabldot Yönergesi
docx Kuruluşumuz Personeli Yer Değiştirmeye İlişkin Usul Ve Esaslar Yönergesi
pdf Uluslararası İlişkiler Alt İstişare Çalışma Grubu Yönergesi
pdf Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü Yönergesi
doc EUROCONTROL`e İletilecek Uçuş Bilgilerine İlişkin Yönerge
docx Pazarlama ve Ticaret Yönergesi
pdf DHMİ Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Komisyonu Yönergesi
pdf DHMİ İkmal Usulleri Yönergesi
pdf DHMİ İşletme Emniyet Yönetim Sistemi Yönergesi
pdf DHMİ Terminal Elektronik Sistemleri Kontrol, Bakım ve Onarım Yönergesi
pdf DHMİ Havalimanları Çevre Hizmetleri Yönergesi
rar DHMİ Apron Plakası Yönergesi
rar DHMİ Yer Hizmetleri Personel ve Teçhizat Yönergesi
pdf Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi
pdf DHMİ Staj Uygulama Talimatı
docx 43. Nolu Satın Alma ve İkmal Uygulamaları Yönergesi
docx 44. No.lu Yakıt Teslim ve Sarf Yönergesi
docx Talep Formu Düzenleme Talimatı
docx Ödenek Talep Etme Talimatı
docx İkmal Uygulamaları Talimatı
docx Sigorta uygulama talimatı
docx Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Tahakkuk Talimatı
docx İdari Şartname ve Tip Sözleşmede yeralacak hususlar formu
docx Mal alımları için Tek Kaynaktan Temin Formu
docx Hizmet alımları için Tek Kaynaktan Temin Formu
Birim Yönetmelikleri
  Dosya Adı
docx A Tipi Havalimanı Birim Yönetmeliği
pdf B Tipi Havalimanı Birim Yönetmeliği
pdf Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Birim Yönetmeliği
pdf C Tipi Havalimanı Birim Yönetmeliği
pdf Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Birim Yönetmeliği
docx Elektronik Dairesi Başkanlığı Birim Yönetmeliği
docx Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı Birim Yönetmeliği
docx Hava Trafik Kontrol Merkezi Basmüdürlüğü Birim Yönetmeliği
pdf Havacılık Acil Yardım ve Güvenlik Dairesi Başkanlığı Birim Yönetmeliği
pdf Havacılık Eğitim Dairesi Başkanlığı Birim Yönetmeliği
pdf Havalimanları Slot Koordinasyon Merkezi Başmüdürlüğü Birim Yönetmeliği
pdf Hukuk Müşavirliği Birim Yönetmeliği
pdf İç Denetim Dairesi Başkanlığı Birim Yönetmeliği
pdf İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Birim Yönetmeliği
docx İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı Birim Yönetmeliği
docx İstanbul Havalimanı Birim Yönetmeliği
pdf İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Yönetmeliği
pdf İşletme Dairesi Başkanlığı Birim Yönetmeliği
pdf Kamu Özel Sektör İşbirliği(KÖİ) Dairesi Başkanlığı Birim Yönetmeliği
pdf Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı Birim Yönetmeliği
pdf Mali İşler Dairesi Başkanlığı Birim Yönetmeliği
docx Özel Kalem Müdürlüğü Birim Yönetmeliği
pdf Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı Birim Yönetmeliği
docx Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Birim Yönetmeliği
pdf Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Birim Yönetmeliği
pdf Teftiş Kurulu Başkanlığı Birim Yönetmeliği
docx Yönetim Kurulu Büro Müdürlüğü Birim Yönetmeliği