Oturum Aç

Republic of Türkiye Ministry of Transport and Infrastructure

General Directorate Of State Airports Authority

88 Logo
red Logo
444 34 64

TR

Dictionary of Aviation Terms

Font Size
A

Türkçe Terim İngilizce Terim AÇIKLAMA
ICAO region ICAO bölgesi ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu) antlaşmasını imzalayarak ulusal ve uluslararası hava sahalarında hava seyrüsefer hizmeti sağlayan devletleri içeren yedi farklı bölge.
ICAO bölgesi ICAO region ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu) antlaşmasını imzalayarak ulusal ve uluslararası hava sahalarında hava seyrüsefer hizmeti sağlayan devletleri içeren yedi farklı bölge.
common ICAO data interchange network (CIDIN) ICAO ülkeleri arasındaki ortak veri şebekesi Hava ulaşımında esas unsuru oluşturan havacılık uçuş emniyet mesajlarının yol rehberi’ne (Routing Table) göre yurt içindeki havaalanlarına ve yurt dışındaki AFTN merkezlerine daha hızlı ve kayıpsız olarak gönderilebilmesi için ICAO Üyesi Ülkeler arasında kurulmuş olan 9600 Bps hızında X.25 paket anahtarlamalı iletişim protokolünü kullanan haberleşme şebekesidir.
ICAO indication code ICAO yer gösterge kodu ICAO Dokümanı 7910`da tanımlanan kurallara göre belirlenen ve sabit havacılık istasyonuna verilen dört harfli kod grubudur.
location indicator ICAO yol göstergeleri ICAO kurallarına uygun olarak havaalanları, hava sahası ve/veya yolların tanımlandığı 4 harfli kodların olduğu Doküman DOC.7910 olarak geçmektedir. AFTN adresleri 8 karakterden oluşur ve ilk 4 karakter yer göstergeleridir.
IFR conditions IFR şartlar VFR uçuş için gerekli minimumların altındaki hava durumu şartları.
IFR aircraft IFR uçak Aletli uçuş kurallarına göre uçan uçak.
IFR flight IFR uçuş Aletli uçuş kurallarına göre icra edilen uçuşa denir.
ILS Substructure ILS alt yapı Aletli iniş sisteminin montajı esnasında sistemi oluşturan localizer, glide slope ve marker serisinin düzgün çalışması amacıyla gerekli inşaat alt yapısı (beton, toprak zemini düzeltilmesi vb.)
Uluslararası Havayolu Pilotları Dernekleri Federasyonu Internatioal Federation Of Airline Pilots Associations (IFALPA) Uluslararası alanda pilotların organize olabilmesi ve karşılaşacakları problemlere ortak çözüm bulunabilmesi amacıyla 1948 yılında kurulan federasyon.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği International Air Transport Association (IATA) Bu birlik 1945 yılı Nisan ayında Küba’ da kurulmuştur. Bugün 130 farklı ülkeden 230 üyesi bulunmaktadır. Hava taşımacılığının güvenilir, ekonomik ve düzenli yapılabilmesi, hava ticaretinin gelişmesi ve ilgili problemlerin çözülmesi, ICAO ve diğer uluslararası organizasyonlarla işbirliği sağlamak birliğin hedefleri arasındadır.
Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü International Civil Aviation Organization (ICAO) Uluslararası sivil havacılığın güvenli ve düzenli bir şekilde büyümesini sağlamak, barışçıl amaçlara yönelik uçak tasarımı ve işletmesini teşvik etmek, sivil havacılık için havayolları, havaalanları ve hava seyir tesislerinin gelişimini desteklemek, uluslararası kamuoyunun güvenli, düzenli, verimli ve ekonomik hava taşımacılığı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1944`de Birleşmiş Milletler`in bir kuruluşu olarak kurulan ve halen çalışmalarına devam eden, Türkiye`nin de üye olduğu bir örgüttür.
Uluslararası NOTAM Ofisi International NOTAM Office Uluslararası NOTAM değiş tokuşu için bir Devlet tarafından görevlendirilen ofis.
Uluslararası NOTAM Ofisi International NOTAM Office Uluslararası NOTAM değiş tokuşu için bir Devlet tarafından görevlendirilen ofis.
light failure ışık başarısızlığı Hüzmenin yükseklik açısı kullanılarak belirlenmiş ortalama şiddetinin hüzme şaşması ve dağılım düşmesinin herhangi bir sebeple, yeni bir ışığın belirlenmiş ortalama şiddetine göre %50 oranında düşük performansta olması, ışık başarısızlığı olarak kabul edilir.
lighting system reliability ışıklandırma sistemi güvenilirliği Tesisatın tamamının belirlenen toleranslar dahilinde çalıştığı ve sistemin işlevsel bakımdan kullanılabilir olduğu olasılık.