Oturum Aç

Republic of Türkiye Ministry of Transport and Infrastructure

General Directorate Of State Airports Authority

88 Logo
red Logo
444 34 64

TR

Dictionary of Aviation Terms

Font Size
A

Türkçe Terim İngilizce Terim AÇIKLAMA
apperent specific weight zahiri özgül ağırlık Belli sıcaklık ve birim hacimdeki geçirimsiz agrega numunesinin havadaki ağırlığının, aynı sıcaklık ve hacimdeki havası alınmış saf suyun havadaki ağırlığına oranıdır.
apperent specific weight zahiri özgül ağırlık Belli sıcaklık ve birim hacimdeki geçirimsiz agrega numunesinin havadaki ağırlığının, aynı sıcaklık ve hacimdeki havası alınmış saf suyun havadaki ağırlığına oranıdır.
time navigation zaman seyrüseferi Seyrüsefer boyutuna zaman faktörünün de katılarak 4 boyutlu olarak kullanılmasıdır.
lean concrete zayıf beton Havaalanlarında temel yerine dökülen düşük dozlu beton.
soil mechanics zemin mekaniği Zemin kitlelerinin, iç zemin mekaniği ve dış kuvvetler altındaki statik permeabilite ve dinamik dengelerini inceleyen bir bilim dalıdır.
sıfır mod A zero mode A 0000 ile gösterilen geçersiz mod A.
pitch zift Ham katranın destilasyon bakiyesi.
mental abilities zihinsel yetenekler Karar verme, uygulama, algılama yönteminin ve kapasitelerinin zihinsel olarak var olması.
balked landing zorunlu olarak vazgeçilen (balked) iniş Minumum karar irtifa/yüksekliği (OCA/H)’nin altındaki herhangi bir noktada beklenmedik bir şekilde vazgeçilen bir iniş manevrası.
balked landing zorunlu olarak vazgeçilen (balked) iniş Minumum karar irtifa/yüksekliği (OCA/H)’nin altındaki herhangi bir noktada beklenmedik bir şekilde vazgeçilen bir iniş manevrası.
compulsory reporting points zorunlu rapor noktaları Uçakların üzerinden geçerken rapor etmesi zorunlu olan bir seyrüsefer yardımcısı ya da fix olarak belirlenmiş noktalar.